ODIN Sverige över 10 000 procents avkastning 1994-2021

Långsiktigheten är helt avgörande för att få den avkastning som ODIN Sverige har haft sedan fonden startade för 27 år sedan.

När våra förvaltare Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud tillsammans med analytiker Carolina Elvind investerar i ett nytt bolag är tanken alltid att de ska äga det för evigt. Det är det långsiktiga värdeskapandet som är det viktiga, inte hur det senaste kvartalet har gått. Det skapas inne i bolagen över lång tid, inte i de dagliga aktiekursrörelserna.

Att fonden ODIN Sverige har gått upp över 10 000 procent sedan starten 1994 gör fonden till den andra fonden i Europa alla kategorier som har passerat 10 000 procent i avkastning under samma period.

– Att fonden har haft en avkastning på 10 000 procent betyder att du har fått 100 gånger pengarna, dvs startkapitalet plus 100 gånger till. Enkelt förklarat – om du satte in 100 000 kr i ODIN Sverige C den 31 oktober 1994, dagen som fonden startade, och lät pengarna vara till den 31 augusti 2021 hade du haft över 10,3 miljoner. Hade du investerat 100 000 kr i fondens jämförelseindex (OMXSB Cap GI) under samma tidsperiod hade du haft 2,3 miljoner, säger Jonathan Schönbäck.

Film ODIN Sverige 10 000%

De bästa bolagen oavsett storlek
En viktig skillnad mellan ODIN Sverige och andra Sverigefonder är att ODIN Sverige är en så kallad all cap-fond. De allra flesta Sverigefonder fokuserar antingen på stora eller på små bolag. ODIN Sverige försöker hitta de bästa hållbara kvalitetsbolagen oavsett storlek, vilket inte bara ger en bättre riskspridning, utan också bättre möjligheter att lyckas över tid.

-Jag tror att det är viktigt att förstå att avkastningen, det är inte något vi på förvaltningen eller aktiekurserna skapar, säger Hans Christian Bratterud. Det skapas av människorna inne i bolagen vi investerar i, av engagerade medarbetare på verkstadsgolven, personal ute i butikerna och på kontoren, drivna ledningsgrupper och engagerade huvudägare.

Det svåra är att kunna hitta just de hållbara kvalitetsbolagen, att investera i dem och sedan sitta kvar som ägare länge.

– Det är nästan omöjligt att betala för mycket för en aktie om bolaget har en extraordinär ledning. Har bolaget en hållbar, sund bolagskultur så slösar de inte på resurserna och får därmed en bra avkastning på kapitalet. Vårt starka fokus på bolagskulturen gör oss ganska unika, säger Jonathan Schönbäck.

Vikten av en engagerad och långsiktig huvudägare
Det finns ett antal gemensamma nämnare på de bolag som förvaltarna väljer. Runt 80 procent av bolagen i portföljen har en tydlig, långsiktig huvudägare. Fonden har många innehav som består av flera delar, med en decentraliserad styrning där det är personerna som är närmast kunden och närmast affären som fattar besluten. Inte en vd på toppen som ska ha koll på varje liten detaljfråga. Bra bolag ger ansvar och förtroende ut i organisationen.

En tredje vanligt förekommande nämnare är bolag som gör mycket förvärv. Fonden har många innehav som är duktiga på att göra förvärv.

-När vi pratar om bolag som gör förvärv menar vi inte de stora, transformerande förvärven som ofta är väldigt riskabla och kan gå snett, utan de som gör flera mindre förvärv varje år. Kan man göra det under väldigt lång tid så bidrar det till den lönsamma tillväxt som vi gärna är med på, säger Hans Christian Bratterud.

I tider av kriser
Fonden startade 1994 och under de senaste 27 åren har det funnits ett antal kriser, bla IT-kraschen, finanskrisen och nu senast en pandemi. I tider av kriser och oro så påverkas börsen väldigt mycket. Börsen går ner tillsammans med aktiekurserna och fonden följer med på resan ner.

-I turbulenta perioder har fonden också haft en negativ avkastning och det är såklart nervöst. Vår filosofi, ODIN-modellen, sätts på prov. Det är i de perioderna det känns extra skönt att kunna känna sig trygg med de bolag vi har investerat i. Vi ser värdet av långsiktigheten – har vi köpt ett hållbart kvalitetsbolag som vi har analyserat grundligt, så kommer det bolaget sannolikt att ta sig igenom krisen, säger Hans Christian Bratterud.

Årlig avkastning på 18,9 procent
Hade du investerat när fonden startade den 31 oktober 1994 och varit med upp och ner genom alla kriser till den 31 aug 2021 så hade du haft en genomsnittlig årlig avkastning på 18,9 procent, att jämföra med fondens jämförelseindex OMSXSB Cap GI som gett 12,58 procent. Avkastningen varierar naturligtvis väldigt mycket från år till år. Det stödjer också tesen att inte försöka tajma marknaden utan se investeringar på lång sikt.

– Ingen av oss vet ju när de bästa börsdagarna kommer. Vanligtvis sker det i perioder av oro. De kortsiktiga rörelserna är per definition överraskningar. Och för de flesta förstör det den långsiktiga avkastningen att försöka tajma de rörelserna. Man vill köpa på botten och sälja på toppen. Oftast blir det tyvärr precis tvärtom. Poängen är att långsiktighet och exponering mot bra, växande bolag skapar enorma resultat över tid, där det största hotet är felaktig tajming. Vi har en hög tillit till vår investeringsfilosofi, ODIN-modellen, där vi lägger mycket tid på att hitta riktigt bra bolag och se till att äga dem länge, säger Carolina Elvind.

Lång placeringshorisont
– De bolag vi investerar i tror vi på långsiktigt. När vi investerar i ett bolag är tanken att vi ska äga det för evigt, annars väljer vi det inte. Om du inte vill äga det på riktigt lång sikt, då kanske du inte ska äga det alls. Sedan kan ju saker ändras. Ibland tar vi fel och ibland försämras bolagen eller deras förutsättningar. Vi fokuserar inte på att köpa bolag enbart baserat på ett attraktivt pris, gör man det missar man sannolikt många möjligheter. Flera av våra bästa investeringar har varit de där vi inte har jagat de lägsta priserna på marknaden, utan köpt de bolag som vi tror är bäst långsiktigt, säger Jonathan Schönbäck.

Länk till hållbarhetsrapporten 2021

Hållbarhet är en integrerad del i analysen
– Hållbarhet är en väldigt integrerad del i vår analys. Man kan inte investera långsiktigt utan att ta hänsyn till hållbarhet. Som aktiva och långsiktiga investerare är det väldigt viktigt att bolagen vi investerar i har en hållbar affärsmodell med sund ägarstyrning och bra ledning. I princip alla våra bolag gör enligt vår mening bra ifrån sig och vi ser att de tar miljö- och samhällsansvar ytterst seriöst. Vi är också glada över att kunna konstatera att företag blir allt bättre på att rapportera om hållbarhet – både när det gäller koldioxidavtryck och andra viktiga ESG-faktorer, säger Carolina Elvind.

Förvaltarkvart om hållbarhet med Carolina Elvind

Det har funnits fyra tidigare förvaltare av ODIN Sverige som är högst delaktiga i den fantastiska avkastningen som fonden har uppnått:
Peter Edwall                       31 okt 1994 – 1 april 2000
Nils Petter Hollekim           1 april 2000 – 8 september 2011
Tomas Ramsälv                  8 september 2011 – 1 oktober 2013
Vegard Søraunet                1 oktober 2013 – 9 juni 2020
Från den 9 juni 2020 är det teamet nedan som förvaltar ODIN Sverige, med Jonathan Schönbäck som huvudförvaltare.

Månadsrapport ODIN Sverige augusti 2021

ODIN Sverige startade den 31 oktober 1994 och har fram till den 31 augusti 2021 avkastat 10 338 procent. Jämförelseindex OMXSB Cap GI har avkastat 2 296 procent under samma period.

Förvaltarteamet ODIN Sverige – Carolina Elvind, Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.