Räntefonder

Genom ODIN Sustainable Corporate Bond hjälper du till att låna ut pengar till företag och regeringar som är välskötta och solida och som betalar en attraktiv ränta på sina lån. Du kan därför förvänta dig låga fluktuationer med tillhörande förväntad avkastning.

Läs mer om ODIN Sustainable Corporate Bond här

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Räntefonder är lämpliga för

  • De som vill spara på kort och medellång sikt
  • De som vill undvika stora svängningar längs vägen
  • De som prioriterar säkerhet framför hög avkastning

Varför välja räntefonder i ODIN?

  • Vi förvaltar aktivt utifrån en fördjupad analys av varje låntagare
  • Vi har en grundlig investeringsprocess med strikta kriterier
  • Vi väljer bara de bästa investeringsmöjligheterna vi hittar på marknaden