ODIN Sustainable Corporate Bond B SEK

Räntefonden ODIN Sustainable Corporate Bond är en aktivt förvaltad svenskregistrerad obligationsfond. Fonden investerar i europeiska företagsobligationer och följer specifika hållbarhetskriterier. ODIN Sustainable Corporate Bond B är en andelsklass i ODIN Sustainable Corporate Bond med ett lägsta teckningsbelopp på 1 000 000 kronor.