Hem

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2024.06.12
14,00% 12,99% 13,81%
ODIN Global C SEK
2024.06.12
8,06% 10,84% 12,34%
ODIN Norden C SEK
2024.06.12
12,69% 12,43% 10,86%
ODIN Fastighet C SEK
2024.06.12
2,57% 4,74% 10,64%
ODIN Norge C SEK
2024.06.12
13,99% 8,85% 8,99%
Alla våra fonder och avkastningstal