Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet D
2020.05.25
-22,96% 13,60% 16,49%
ODIN Fastighet B
2020.05.25
-23,02% 13,58% 16,48%
ODIN Sverige D
2020.05.25
-6,62% 12,68% 15,89%
ODIN Sverige B
2020.05.25
-6,75% 12,48% 15,79%
ODIN Sverige C
2020.05.25
-6,83% 12,16% 15,05%
Alla våra fonder och avkastningstal