Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2022.08.9
-28,89% 13,62% 17,67%
ODIN Fastighet C SEK
2022.08.9
-38,90% 12,00% 14,78%
ODIN Global C SEK
2022.08.9
-12,11% 14,01% 13,57%
ODIN Norden C SEK
2022.08.9
-20,33% 9,80% 11,76%
ODIN Norge C SEK
2022.08.9
-0,90% 9,62% 9,84%
Alla våra fonder och avkastningstal