Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet D
2020.12.2
-5,54% 17,27% 16,61%
ODIN Fastighet B
2020.12.2
-5,75% 17,22% 16,58%
ODIN Sverige D
2020.12.2
18,47% 16,11% 16,57%
ODIN Sverige B
2020.12.2
18,08% 15,86% 16,45%
ODIN Sverige C
2020.12.2
17,88% 15,64% 15,75%
Alla våra fonder och avkastningstal