Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2022.05.27
-24,72% 14,17% 18,65%
ODIN Fastighet C SEK
2022.05.27
-27,07% 17,08% 17,06%
ODIN Global C SEK
2022.05.27
-15,91% 11,90% 13,44%
ODIN Norden C SEK
2022.05.25
-20,55% 8,92% 11,84%
ODIN Norge C SEK
2022.05.27
1,48% 10,64% 9,91%
Alla våra fonder och avkastningstal