Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2023.02.2
11,64% 14,01% 16,60%
ODIN Fastighet C SEK
2023.02.2
18,25% 13,25% 14,10%
ODIN Global C SEK
2023.02.2
9,77% 13,55% 13,29%
ODIN Norden C SEK
2023.02.2
7,05% 10,62% 11,38%
ODIN Norge C SEK
2023.02.2
0,32% 7,93% 8,56%
Alla våra fonder och avkastningstal