Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C
2021.06.22
21,54% 22,49% 19,26%
ODIN Fastighet C
2021.06.22
22,55% 20,86% 15,63%
ODIN Global C
2021.06.22
16,61% 14,46% 13,07%
ODIN Norden C
2021.06.22
16,18% 13,66% 11,21%
ODIN Europa C
2021.06.22
14,91% 6,59% 7,59%
Alla våra fonder och avkastningstal