Hem

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2024.05.16
11,65% 12,77% 13,83%
ODIN Global C SEK
2024.05.16
12,10% 11,72% 13,25%
ODIN Norden C SEK
2024.05.16
11,91% 12,29% 11,24%
ODIN Fastighet C SEK
2024.05.16
4,77% 5,81% 11,07%
ODIN Norge C SEK
2024.05.16
15,85% 8,56% 9,67%
Alla våra fonder och avkastningstal