Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2024.02.22
0,27% 12,61% 13,24%
ODIN Global C SEK
2024.02.22
5,79% 12,45% 13,06%
ODIN Norden C SEK
2024.02.22
3,64% 12,03% 10,84%
ODIN Fastighet C SEK
2024.02.22
-8,48% 4,57% 10,11%
ODIN Norge C SEK
2024.02.22
0,98% 6,77% 8,94%
Alla våra fonder och avkastningstal