Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige B
2018.09.24
10,08% 16,68% 16,49%
ODIN Fastighet B
2018.09.24
16,35% 18,03% 16,01%
ODIN Sverige C
2018.09.24
9,92% 16,04% 15,59%
ODIN Fastighet C
2018.09.24
15,49% 16,84% 14,69%
ODIN Global B
2018.09.24
11,67% 15,50% 11,66%
Alla våra fonder och avkastningstal