Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2023.03.21
4,58% 12,87% 15,13%
ODIN Global C SEK
2023.03.21
1,07% 11,43% 12,30%
ODIN Norden C SEK
2023.03.21
3,10% 9,79% 10,88%
ODIN Fastighet C SEK
2023.03.21
-7,14% 7,79% 10,88%
ODIN Norge C SEK
2023.03.21
-4,13% 6,45% 8,44%
Alla våra fonder och avkastningstal