Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige B
2019.01.16
6,18% 12,64% 18,93%
ODIN Fastighet B
2019.01.16
5,19% 17,33% 18,81%
ODIN Sverige C
2019.01.16
6,17% 12,08% 18,05%
ODIN Fastighet C
2019.01.16
5,14% 14,97% 15,37%
ODIN Global B
2019.01.16
6,66% 12,31% 13,85%
Alla våra fonder och avkastningstal