Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2022.12.7
-31,91% 12,29% 16,56%
ODIN Fastighet C SEK
2022.12.7
-45,97% 9,37% 12,94%
ODIN Global C SEK
2022.12.7
-15,06% 11,65% 12,71%
ODIN Norden C SEK
2022.12.7
-19,19% 8,84% 11,53%
ODIN Norge C SEK
2022.12.7
-8,17% 7,66% 8,64%
Alla våra fonder och avkastningstal