Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Global C SEK
2023.09.26
7,77% 10,44% 12,46%
ODIN Sverige C SEK
2023.09.26
-6,69% 8,09% 12,04%
ODIN Norden C SEK
2023.09.26
2,24% 8,56% 10,05%
ODIN Norge C SEK
2023.09.26
5,82% 5,57% 9,59%
ODIN Fastighet C SEK
2023.09.26
-14,60% 2,49% 9,44%
Alla våra fonder och avkastningstal