Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige B
2018.08.15
7,67% 17,39% 14,95%
ODIN Fastighet B
2018.08.15
12,84% 17,23% 14,24%
ODIN Sverige C
2018.08.15
7,53% 16,72% 14,05%
ODIN Fastighet C
2018.08.15
12,13% 16,04% 12,96%
ODIN Global B
2018.08.15
11,63% 15,90% 10,40%
Alla våra fonder och avkastningstal