Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2021.10.25
37,62% 22,52% 22,47%
ODIN Fastighet C SEK
2021.10.25
47,09% 23,68% 20,45%
ODIN Global C SEK
2021.10.25
31,09% 16,56% 15,54%
ODIN Norden C SEK
2021.10.25
27,06% 14,16% 14,02%
ODIN Norge C SEK
2021.10.25
37,82% 12,52% 10,32%
Alla våra fonder och avkastningstal