Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet B
2019.05.22
22,49% 17,96% 19,30%
ODIN Sverige D
2019.05.22
24,93% 15,13% 17,54%
ODIN Sverige B
2019.05.22
24,76% 15,01% 17,48%
ODIN Sverige C
2019.05.22
24,66% 14,50% 16,63%
ODIN Fastighet C
2019.05.22
22,01% 15,58% 15,84%
Alla våra fonder och avkastningstal