Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Global C SEK
2024.02.28
5,56% 12,69% 13,09%
ODIN Sverige C SEK
2024.02.28
-0,27% 12,56% 13,04%
ODIN Norden C SEK
2024.02.28
3,08% 12,07% 10,65%
ODIN Fastighet C SEK
2024.02.28
-11,41% 4,08% 9,68%
ODIN Norge C SEK
2024.02.28
1,20% 7,09% 9,03%
Alla våra fonder och avkastningstal