Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige D
2020.08.7
12,36% 16,96% 16,83%
ODIN Sverige B
2020.08.7
12,12% 16,73% 16,72%
ODIN Fastighet D
2020.08.7
-18,76% 15,18% 16,09%
ODIN Fastighet B
2020.08.7
-18,87% 15,15% 16,08%
ODIN Sverige C
2020.08.7
11,99% 16,44% 15,99%
Alla våra fonder och avkastningstal