Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2023.06.2
13,06% 12,88% 15,43%
ODIN Global C SEK
2023.06.2
15,60% 12,72% 13,46%
ODIN Norden C SEK
2023.06.2
13,89% 11,01% 11,58%
ODIN Fastighet C SEK
2023.06.2
-12,53% 4,77% 9,36%
ODIN Norge C SEK
2023.06.2
2,06% 5,64% 8,86%
Alla våra fonder och avkastningstal