Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet D
2020.04.6
-29,52% 10,86% 14,25%
ODIN Fastighet B
2020.04.6
-29,57% 10,85% 14,24%
ODIN Sverige D
2020.04.6
-23,42% 9,42% 12,27%
ODIN Sverige B
2020.04.6
-23,49% 9,23% 12,18%
ODIN Sverige C
2020.04.6
-23,54% 8,90% 11,45%
Alla våra fonder och avkastningstal