Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet D
2020.01.21
2,91% 22,19% 19,27%
ODIN Fastighet B
2020.01.21
2,90% 22,18% 19,27%
ODIN Sverige D
2020.01.21
2,52% 18,41% 16,39%
ODIN Sverige B
2020.01.21
2,51% 18,23% 16,30%
ODIN Fastighet C
2020.01.21
2,87% 20,37% 16,17%
Alla våra fonder och avkastningstal