Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C
2021.05.14
18,57% 22,17% 17,85%
ODIN Fastighet C
2021.05.14
13,91% 19,56% 14,27%
ODIN Global C
2021.05.14
11,30% 14,28% 12,19%
ODIN Norden C
2021.05.12
13,33% 13,44% 10,16%
ODIN Europa C
2021.05.14
9,27% 6,23% 6,79%
Alla våra fonder och avkastningstal