Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Global C SEK
2023.09.22
11,05% 11,10% 12,85%
ODIN Sverige C SEK
2023.09.22
-4,37% 8,41% 12,22%
ODIN Norden C SEK
2023.09.22
4,95% 9,02% 10,27%
ODIN Norge C SEK
2023.09.22
9,61% 6,76% 9,93%
ODIN Fastighet C SEK
2023.09.22
-12,17% 3,01% 9,70%
Alla våra fonder och avkastningstal