Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige B
2018.06.21
6,73% 19,26% 14,61%
ODIN Sverige C
2018.06.21
6,63% 18,66% 13,72%
ODIN Fastighet B
2018.06.21
6,81% 16,55% 13,49%
ODIN Fastighet C
2018.06.21
6,29% 15,46% 12,23%
ODIN Global B
2018.06.21
8,45% 16,12% 9,82%
Alla våra fonder och avkastningstal
  • ODIN har utvecklat eget andelsägarregister
  • ODIN som ansvarsfull förvaltare
    ODIN försöker identifiera företag som kan skapa värde för sina aktieägare på lång sikt. Det ger oss incitament att integrera ansvarsfulla och hållbara parametrar i våra investeringsanalyser och investeringsbeslut.
  • Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
    Håll dig uppdaterad på dina fonder och hur vi på ODIN jobbar för att skapa mesta möjliga avkastning för dig.