Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet B
2019.03.19
14,54% 17,62% 20,31%
ODIN Sverige B
2019.03.19
15,63% 14,98% 19,83%
ODIN Sverige C
2019.03.19
15,57% 14,44% 18,95%
ODIN Fastighet C
2019.03.19
14,29% 15,25% 16,82%
ODIN Global B
2019.03.19
20,30% 15,20% 16,21%
Alla våra fonder och avkastningstal