Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2022.01.21
-14,46% 20,20% 20,31%
ODIN Fastighet C SEK
2022.01.21
-11,14% 24,74% 19,96%
ODIN Global C SEK
2022.01.21
-9,02% 16,95% 14,64%
ODIN Norden C SEK
2022.01.21
-11,36% 12,92% 12,95%
ODIN Europa C SEK
2022.01.21
-5,96% 8,03% 10,11%
Alla våra fonder och avkastningstal