Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C
2021.07.28
36,18% 23,70% 20,61%
ODIN Fastighet C
2021.07.28
36,07% 21,23% 16,89%
ODIN Global C
2021.07.28
25,72% 15,42% 13,97%
ODIN Norden C
2021.07.28
25,89% 14,74% 12,23%
ODIN Europa C
2021.07.28
19,78% 6,87% 8,41%
Alla våra fonder och avkastningstal