Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2022.07.6
-31,48% 12,72% 17,56%
ODIN Fastighet C SEK
2022.07.6
-44,69% 10,74% 14,07%
ODIN Global C SEK
2022.07.6
-16,43% 12,57% 13,21%
ODIN Norden C SEK
2022.07.6
-22,53% 8,84% 11,77%
ODIN Norge C SEK
2022.07.6
-5,98% 9,51% 9,49%
Alla våra fonder och avkastningstal