Hem

Kallelse till andelsägarstämma.

Torsdagen 18 mars hålls andelsägarstämma för ODINs värdepappersfonder. Läs info här>>

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige D
2021.03.5
4,12% 20,56% 17,56%
ODIN Sverige B
2021.03.5
4,05% 20,28% 17,42%
ODIN Sverige C
2021.03.5
4,02% 20,04% 16,75%
ODIN Fastighet D
2021.03.5
-2,13% 17,80% 15,58%
ODIN Fastighet B
2021.03.5
-2,18% 17,72% 15,55%
Alla våra fonder och avkastningstal