Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2022.10.4
-36,53% 10,39% 16,21%
ODIN Global C SEK
2022.10.4
-16,17% 12,43% 12,88%
ODIN Fastighet C SEK
2022.10.4
-53,24% 5,95% 11,52%
ODIN Norden C SEK
2022.10.4
-24,82% 7,65% 10,83%
ODIN Norge C SEK
2022.10.4
-13,37% 5,96% 7,94%
Alla våra fonder och avkastningstal