Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2022.07.4
-34,13% 11,65% 17,00%
ODIN Fastighet C SEK
2022.07.4
-47,83% 9,30% 13,30%
ODIN Global C SEK
2022.07.1
-19,40% 11,64% 12,90%
ODIN Norden C SEK
2022.07.4
-23,59% 8,39% 11,34%
ODIN Norge C SEK
2022.07.4
-2,76% 9,92% 9,60%
Alla våra fonder och avkastningstal