Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige D
2020.07.14
5,67% 16,13% 16,43%
ODIN Sverige B
2020.07.14
5,48% 15,91% 16,32%
ODIN Fastighet D
2020.07.14
-19,82% 15,02% 16,19%
ODIN Fastighet B
2020.07.14
-19,93% 14,99% 16,17%
ODIN Sverige C
2020.07.14
5,36% 15,61% 15,59%
Alla våra fonder och avkastningstal