Hem

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2024.07.19
13,89% 13,12% 14,13%
ODIN Global C SEK
2024.07.19
13,11% 11,77% 12,57%
ODIN Fastighet C SEK
2024.07.19
9,34% 5,06% 11,31%
ODIN Norden C SEK
2024.07.19
15,68% 13,17% 11,27%
ODIN Norge C SEK
2024.07.19
18,52% 9,81% 9,66%
Alla våra fonder och avkastningstal