Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet B
2019.06.24
25,69% 18,28% 19,96%
ODIN Fastighet D
2019.06.24
25,67% 18,26% 19,95%
ODIN Sverige D
2019.06.24
28,41% 15,54% 18,27%
ODIN Sverige B
2019.06.24
28,18% 15,41% 18,21%
ODIN Sverige C
2019.06.24
28,06% 14,91% 17,36%
Alla våra fonder och avkastningstal