Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C
2021.07.23
35,77% 23,92% 20,40%
ODIN Fastighet C
2021.07.23
35,30% 21,77% 16,69%
ODIN Global C
2021.07.23
25,60% 15,43% 13,75%
ODIN Norden C
2021.07.23
26,03% 14,91% 11,99%
ODIN Europa C
2021.07.23
20,39% 7,49% 8,10%
Alla våra fonder och avkastningstal