Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige B
2018.05.25
6,21% 18,42% 13,68%
ODIN Fastighet B
2018.05.25
8,20% 15,60% 12,85%
ODIN Sverige C
2018.05.25
6,12% 17,71% 12,77%
ODIN Fastighet C
2018.05.25
7,77% 14,44% 11,59%
ODIN Global B
2018.05.25
7,64% 15,15% 9,05%
Alla våra fonder och avkastningstal
  • ODIN har utvecklat eget andelsägarregister
  • ODIN som ansvarsfull förvaltare
    ODIN försöker identifiera företag som kan skapa värde för sina aktieägare på lång sikt. Det ger oss incitament att integrera ansvarsfulla och hållbara parametrar i våra investeringsanalyser och investeringsbeslut.
  • Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
    Håll dig uppdaterad på dina fonder och hur vi på ODIN jobbar för att skapa mesta möjliga avkastning för dig.