Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet B
2019.04.17
17,99% 18,10% 19,06%
ODIN Sverige B
2019.04.17
21,29% 16,07% 18,16%
ODIN Sverige C
2019.04.17
21,21% 15,54% 17,30%
ODIN Fastighet C
2019.04.17
17,64% 15,73% 15,61%
ODIN Global B
2019.04.17
23,93% 14,99% 14,29%
Alla våra fonder och avkastningstal