Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige B
2019.02.21
12,47% 14,20% 19,58%
ODIN Fastighet B
2019.02.21
11,90% 16,99% 19,46%
ODIN Sverige C
2019.02.21
12,43% 13,65% 18,70%
ODIN Fastighet C
2019.02.21
11,73% 14,64% 16,00%
ODIN Global B
2019.02.21
18,61% 14,51% 15,70%
Alla våra fonder och avkastningstal