Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.05.29
2020.05.29 177,07 0,35% -4,05% 13,97% 9,02% 13,47% 15,83%
2020.05.29 98,78 0,78% - - - - -
2020.05.29
2020.05.29 128,88 -1,06% -21,09% -19,28% 0,16% 4,45% 5,79%
2020.05.29
2020.05.29 140,38 -0,38% -1,96% 10,64% 6,73% 6,64% 9,16%
2020.05.29
2020.05.29 107,86 -1,98% -13,78% -8,80% -2,54% 0,06% 7,95%
2020.05.29
2020.05.29 173,78 -1,06% -5,02% 4,35% 10,26% 9,32% 11,51%
2020.05.29
2020.05.29 188,70 -1,93% -1,91% 12,64% 14,31% - -
2020.05.29 116,02 -0,04% -13,80% -9,70% 0,13% 1,33% 4,70%
2020.05.29 190,85 1,03% -20,74% 7,11% 16,47% 15,05% 16,73%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.05.29
2020.05.29 175,08 0,36% -4,14% 13,70% 8,76% 13,18% 15,54%
2020.05.29 98,69 0,77% - - - - -
2020.05.29
2020.05.29 127,33 -1,06% -21,20% -19,51% -0,11% 4,17% 5,52%
2020.05.29
2020.05.29 139,10 -0,37% -2,06% 10,37% 6,47% 6,38% 8,90%
2020.05.29
2020.05.29 106,67 -1,98% -13,88% -9,04% -2,79% -0,19% 7,68%
2020.05.29
2020.05.29 171,68 -1,05% -5,11% 4,09% 9,98% 9,03% 11,22%
2020.05.29
2020.05.29 187,05 -1,93% -2,02% 12,36% 14,03% - -
2020.05.29 114,96 -0,03% -13,87% -9,93% -0,11% 1,08% 4,44%
2020.05.29 188,83 1,02% -20,82% 6,85% 16,19% 14,78% 16,45%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.05.29
2020.05.29 6 019,31 0,36% -4,22% 13,46% 8,54% 12,86% 14,80%
2020.05.29 98,51 0,77% - - - - -
2020.05.29
2020.05.29 3 077,52 -1,06% -21,33% -19,89% -0,63% 1,69% 2,67%
2020.05.29
2020.05.29 2 990,18 -0,37% -2,26% 9,83% 5,69% 5,49% 7,90%
2020.05.29
2020.05.29 178,40 -1,99% -14,05% -9,75% -3,69% -1,14% 6,63%
2020.05.29
2020.05.29 315,95 -1,06% -5,31% 3,57% 9,39% 8,26% 10,27%
2020.05.29
2020.05.29 180,91 -1,94% -2,22% 11,46% 12,97% - -
2020.05.29 276,79 -0,06% -13,97% -10,56% -0,97% 0,17% 3,44%
2020.05.29 1 264,22 1,02% -21,00% 6,17% 15,17% 13,10% 13,44%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.05.29
2020.05.29 176,62 0,36% -4,01% 14,08% 9,07% 13,38% 15,64%
2020.05.29 98,78 0,78% - - - - -
2020.05.29
2020.05.29 127,43 -1,06% -21,16% -19,48% -0,09% 4,18% 5,53%
2020.05.29
2020.05.29 139,12 -0,37% -2,04% 10,40% 6,48% 6,45% 9,07%
2020.05.29
2020.05.29 106,66 -1,98% -13,88% -9,03% -2,79% -0,19% 7,68%
2020.05.29
2020.05.29 171,64 -1,07% -5,12% 4,08% 9,98% 9,03% 11,22%
2020.05.29
2020.05.29 187,06 -1,93% -2,02% 12,36% 14,03% - -
2020.05.29 115,00 -0,05% -13,88% -9,96% -0,10% 1,15% 4,60%
2020.05.29 189,01 1,02% -20,75% 7,02% 16,24% 14,80% 16,46%