Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.11.18
2019.11.18 171,95 -0,60% 34,41% 27,50% 14,45% 17,40% 16,14%
2019.11.18
2019.11.18 156,74 -0,54% 15,39% 3,25% 9,63% 11,54% 8,94%
2019.11.18
2019.11.18 152,33 0,10% 31,40% 22,50% 12,24% 13,74% 10,70%
2019.11.18
2019.11.18 136,97 -0,12% 30,72% 23,52% 8,95% 11,61% 9,20%
2019.11.18
2019.11.18 124,45 0,27% 23,52% 13,74% 9,28% 8,05% 9,31%
2019.11.18
2019.11.18 181,67 0,18% 38,76% 30,57% 16,62% 15,20% 13,51%
2019.11.18
2019.11.18 192,32 0,19% 40,12% 27,29% 18,30% - -
2019.11.18 133,57 -0,26% 10,98% 11,34% 9,32% 7,06% 6,65%
2019.11.18
2019.11.18 111,08 -0,54% 16,77% 3,52% 2,77% - -
2019.11.18 216,55 0,94% 47,08% 46,27% 26,04% 22,13% 18,74%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.11.18
2019.11.18 170,21 -0,61% 34,10% 27,16% 14,16% 17,10% 15,85%
2019.11.18
2019.11.18 155,10 -0,55% 15,14% 2,98% 9,35% 11,25% 8,66%
2019.11.18
2019.11.18 150,81 0,09% 31,09% 22,18% 11,95% 13,45% 10,43%
2019.11.18
2019.11.18 135,89 -0,12% 30,43% 23,21% 8,68% 11,33% 8,93%
2019.11.18
2019.11.18 123,26 0,28% 23,26% 13,46% 9,02% 7,79% 9,05%
2019.11.18
2019.11.18 179,70 0,17% 38,47% 30,25% 16,34% 14,90% 13,21%
2019.11.18
2019.11.18 190,89 0,19% 39,82% 26,99% 18,01% - -
2019.11.18 132,50 -0,26% 10,72% 11,06% 9,05% 6,79% 6,38%
2019.11.18
2019.11.18 109,99 -0,53% 16,51% 3,28% 2,52% - -
2019.11.18 214,55 0,94% 46,76% 45,91% 25,74% 21,84% 18,45%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.11.18
2019.11.18 5 858,49 -0,60% 33,87% 26,93% 13,93% 16,68% 15,06%
2019.11.18
2019.11.18 3 757,57 -0,55% 14,63% 2,47% 8,68% 8,50% 5,63%
2019.11.18
2019.11.18 11 303,38 0,09% 29,95% 20,97% 10,84% 12,32% 9,33%
2019.11.18
2019.11.18 2 928,71 -0,13% 29,86% 22,60% 7,79% 10,35% 7,92%
2019.11.18
2019.11.18 206,79 0,26% 22,17% 12,32% 7,93% 6,71% 7,96%
2019.11.18
2019.11.18 331,59 0,17% 37,86% 29,60% 15,61% 14,03% 12,22%
2019.11.18
2019.11.18 185,24 0,19% 38,58% 25,71% 16,86% - -
2019.11.18 319,83 -0,27% 9,83% 10,08% 8,01% 5,78% 5,34%
2019.11.18
2019.11.18 166,83 -0,55% 15,49% 2,24% 1,50% -5,66% -3,43%
2019.11.18 1 440,34 0,94% 45,64% 44,63% 24,54% 20,00% 15,36%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.11.18
2019.11.18 171,41 -0,60% 34,52% 27,62% 14,42% 17,27% 15,93%
2019.11.18
2019.11.18 155,17 -0,54% 15,14% 2,99% 9,36% 11,26% 8,66%
2019.11.18
2019.11.18 150,82 0,09% 31,10% 22,18% 11,96% 13,45% 10,43%
2019.11.18
2019.11.18 135,87 -0,13% 30,42% 23,20% 8,68% 11,43% 9,12%
2019.11.18
2019.11.18 123,24 0,28% 23,25% 13,45% 9,01% 7,78% 9,04%
2019.11.18
2019.11.18 190,90 0,19% 39,81% 26,98% 18,02% - -
2019.11.18 132,58 -0,26% 10,79% 11,14% 9,07% 6,90% 6,57%
2019.11.18
2019.11.18 109,99 -0,53% 16,51% 3,27% 2,52% - -
2019.11.18 214,48 0,95% 46,79% 45,94% 25,74% 21,83% 18,45%