Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.09.13
2019.09.13 164,35 0,90% 28,47% 11,62% 12,42% 17,12% 16,45%
2019.09.13
2019.09.13 159,84 0,29% 17,68% 0,76% 14,93% 12,77% 10,06%
2019.09.13
2019.09.13 143,21 0,44% 23,53% 8,35% 10,81% 11,83% 10,43%
2019.09.13
2019.09.13 131,17 0,67% 25,19% 6,20% 7,91% 10,60% 9,62%
2019.09.13
2019.09.13 120,08 0,50% 19,19% -3,35% 6,66% 7,42% 9,58%
2019.09.13
2019.09.13 172,84 0,02% 32,02% 15,59% 14,78% 13,83% 13,42%
2019.09.13
2019.09.13 186,96 -0,64% 36,22% 17,58% - - -
2019.09.13 127,69 -0,23% 6,09% 2,98% 8,00% 5,75% 7,22%
2019.09.13
2019.09.13 108,81 0,52% 14,38% -8,18% 5,35% - -
2019.09.13 195,78 -1,02% 32,98% 29,77% 17,87% 20,14% 18,42%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.09.13
2019.09.13 162,76 0,89% 28,23% 11,32% 12,14% 16,83% 16,16%
2019.09.13
2019.09.13 158,25 0,30% 17,47% 0,50% 14,65% 12,48% 9,78%
2019.09.13
2019.09.13 141,85 0,43% 23,30% 8,08% 10,54% 11,55% 10,15%
2019.09.13
2019.09.13 130,19 0,66% 24,95% 5,92% 7,64% 10,33% 9,35%
2019.09.13
2019.09.13 118,98 0,50% 18,98% -3,59% 6,41% 7,16% 9,31%
2019.09.13
2019.09.13 171,05 0,02% 31,80% 15,31% 14,50% 13,53% 13,13%
2019.09.13
2019.09.13 185,66 -0,64% 35,98% 17,31% - - -
2019.09.13 126,75 -0,24% 5,92% 2,75% 7,74% 5,50% 6,95%
2019.09.13
2019.09.13 107,78 0,53% 14,17% -8,40% 5,08% - -
2019.09.13 194,06 -1,03% 32,75% 29,44% 17,58% 19,86% 18,13%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.09.13
2019.09.13 5 604,07 0,89% 28,06% 10,58% 11,91% 16,37% 15,35%
2019.09.13
2019.09.13 3 837,04 0,29% 17,05% 0,19% 13,90% 9,21% 7,03%
2019.09.13
2019.09.13 10 650,65 0,43% 22,44% 6,33% 9,44% 10,44% 9,06%
2019.09.13
2019.09.13 2 808,34 0,66% 24,52% 5,08% 6,73% 9,33% 8,32%
2019.09.13
2019.09.13 199,98 0,49% 18,14% -4,37% 5,34% 6,09% 8,22%
2019.09.13
2019.09.13 315,89 0,01% 31,34% 14,49% 13,75% 12,65% 12,12%
2019.09.13
2019.09.13 180,49 -0,64% 35,03% 16,12% - - -
2019.09.13 306,49 -0,24% 5,25% 1,41% 6,71% 4,49% 5,90%
2019.09.13
2019.09.13 163,77 0,52% 13,37% -8,66% 4,05% -9,16% -2,65%
2019.09.13 1 303,92 -1,03% 31,84% 27,67% 16,42% 18,03% 15,03%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.09.13
2019.09.13 163,80 0,89% 28,55% 11,72% 12,37% 16,98% 16,23%
2019.09.13
2019.09.13 158,30 0,29% 17,46% 0,50% 14,65% 12,48% 9,78%
2019.09.13
2019.09.13 141,86 0,43% 23,31% 8,08% 10,54% 11,55% 10,15%
2019.09.13
2019.09.13 130,18 0,67% 24,96% 5,93% 7,64% 10,43% 9,54%
2019.09.13
2019.09.13 118,97 0,50% 18,98% -3,59% 6,40% 7,16% 9,31%
2019.09.13
2019.09.13 185,67 -0,64% 35,98% 17,30% - - -
2019.09.13 126,83 -0,24% 5,98% 2,81% 7,76% 5,61% 7,14%
2019.09.13
2019.09.13 107,79 0,53% 14,18% -8,41% 5,09% - -
2019.09.13 193,94 -1,03% 32,74% 29,44% 17,57% 19,84% 18,12%