Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder.

Du kan jämföra upp till 5 fonder och göra portföljanalys av upp till 10 fonder.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond (Sparande från 100 kronor* - 1 miljon kronor)

* Lägsta sparbelopp för ODIN Sverige är 100 kronor, för övriga fonder 3000 kronor.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2018.12.17
2018.12.17 4 479,62 -1,13% -3,40% -3,19% 8,82% 12,95% 17,48%
2018.12.17
2018.12.17 3 393,03 -1,90% 2,42% 4,22% 12,79% 9,65% 9,14%
2018.12.17
2018.12.17 8 982,05 -0,44% -0,41% -1,24% 5,21% 8,90% 11,38%
2018.12.17
2018.12.17 2 331,66 -1,41% -9,44% -9,61% 1,76% 8,10% 9,36%
2018.12.17
2018.12.17 171,61 -1,85% -14,82% -15,02% 0,48% 4,82% 9,02%
2018.12.17
2018.12.17 245,59 -1,21% -0,30% -1,03% 7,12% 11,16% 12,00%
2018.12.17
2018.12.17 138,95 -2,14% 6,52% 3,78% - - -
2018.12.14 294,13 -0,64% -3,87% -3,00% 8,17% 6,80% 8,49%
2018.12.17
2018.12.17 151,86 -2,05% -4,72% -3,88% 2,02% -9,42% -0,52%
2018.12.17 1 003,61 -0,61% 14,43% 14,92% 13,12% 15,13% 15,17%

ODIN Energi C har bytt namn och investeringsmandat från den 30 november 2015. Avkastningen före denna tidpunkt uppnåddes under andra omständigheter än dagens.

Aktiefond (Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor)

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2018.12.17
2018.12.17 129,92 -1,13% -3,22% -2,99% 9,04% 13,52% 18,37%
2018.12.17
2018.12.17 139,42 -1,89% 2,89% 4,72% 13,65% 12,00% 11,70%
2018.12.17
2018.12.17 118,75 -0,43% 0,56% -0,24% 6,27% 9,99% 12,50%
2018.12.17
2018.12.17 107,70 -1,40% -8,61% -8,75% 2,75% 9,18% 10,44%
2018.12.17
2018.12.17 101,35 -1,84% -13,99% -14,18% 1,49% 5,87% 10,11%
2018.12.17
2018.12.17 132,49 -1,21% 0,18% -0,53% 7,96% 12,11% 13,04%
2018.12.17
2018.12.17 141,88 -2,12% 7,59% 4,87% - - -
2018.12.14 120,85 -0,65% -2,96% -2,03% 9,24% 7,85% 9,57%
2018.12.17
2018.12.17 99,20 -2,04% -3,80% -2,92% 3,03% - -
2018.12.17 148,31 -0,60% 15,54% 16,08% 14,27% 17,50% 18,61%

Aktiefond (Investering över 10 miljoner kronor)

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2018.12.17
2018.12.17 130,94 -1,13% -2,97% -2,75% 9,32% 13,81% 18,67%
2018.12.17
2018.12.17 140,56 -1,89% 3,16% 5,00% 13,95% 12,29% 11,99%
2018.12.17
2018.12.17 119,66 -0,43% 0,80% 0,01% 6,53% 10,27% 12,78%
2018.12.17
2018.12.17 108,30 -1,40% -8,40% -8,52% 3,00% 9,45% 10,72%
2018.12.17
2018.12.17 102,11 -1,84% -13,77% -13,95% 1,74% 6,13% 10,39%
2018.12.17
2018.12.17 133,63 -1,21% 0,42% -0,30% 8,22% 12,41% 13,33%
2018.12.17
2018.12.17 142,61 -2,13% 7,83% 5,12% - - -
2018.12.14 121,56 -0,64% -2,71% -1,79% 9,51% 8,12% 9,84%
2018.12.17
2018.12.17 99,97 -2,04% -3,58% -2,68% 3,30% - -
2018.12.17 149,35 -0,60% 15,82% 16,37% 14,54% 17,78% 18,90%