Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.09.25
2020.09.25 214,32 0,61% 16,13% 35,24% 17,11% 19,75% 17,23%
2020.09.25 118,21 0,58% - - - - -
2020.09.25
2020.09.25 137,94 -0,83% -15,54% -12,25% 0,28% 7,65% 7,02%
2020.09.25
2020.09.25 161,67 0,42% 12,91% 26,63% 11,90% 12,31% 10,82%
2020.09.25
2020.09.25 115,42 -0,19% -7,74% -1,95% 0,45% 3,71% 8,71%
2020.09.25
2020.09.25 184,98 0,50% 1,10% 8,04% 14,16% 13,69% 12,47%
2020.09.25
2020.09.25 193,66 0,53% 0,67% 4,40% 17,22% - -
2020.09.25 133,61 0,40% -0,73% 4,51% 6,23% 7,40% 6,03%
2020.09.25 215,62 -0,45% -10,46% 4,79% 19,47% 18,40% 16,43%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.09.25
2020.09.25 211,71 0,60% 15,92% 34,91% 16,82% 19,44% 16,93%
2020.09.25 118,02 0,58% - - - - -
2020.09.25
2020.09.25 136,17 -0,83% -15,73% -12,49% 0,01% 7,36% 6,74%
2020.09.25
2020.09.25 160,07 0,42% 12,70% 26,31% 11,63% 12,04% 10,55%
2020.09.25
2020.09.25 114,06 -0,19% -7,91% -2,21% 0,19% 3,46% 8,44%
2020.09.25
2020.09.25 182,58 0,50% 0,91% 7,77% 13,88% 13,39% 12,18%
2020.09.25
2020.09.25 191,81 0,54% 0,48% 4,14% 16,93% - -
2020.09.25 132,30 0,41% -0,88% 4,24% 5,98% 7,14% 5,76%
2020.09.25 213,14 -0,46% -10,63% 4,51% 19,16% 18,12% 16,15%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.09.25
2020.09.25 7 275,29 0,61% 15,76% 34,66% 16,60% 19,18% 16,22%
2020.09.25 117,61 0,58% - - - - -
2020.09.25
2020.09.25 3 285,75 -0,83% -16,01% -12,90% -0,47% 7,06% 4,34%
2020.09.25
2020.09.25 3 435,46 0,42% 12,30% 25,70% 10,87% 11,13% 9,56%
2020.09.25
2020.09.25 190,45 -0,19% -8,25% -2,82% -0,68% 2,50% 7,40%
2020.09.25
2020.09.25 335,50 0,50% 0,55% 7,24% 13,31% 12,63% 11,24%
2020.09.25
2020.09.25 185,21 0,53% 0,10% 3,48% 15,89% - -
2020.09.25 317,96 0,40% -1,18% 3,60% 5,11% 6,20% 4,77%
2020.09.25 1 424,82 -0,46% -10,97% 3,99% 18,20% 17,06% 13,46%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.09.25
2020.09.25 213,85 0,61% 16,22% 35,39% 17,21% 19,69% 17,05%
2020.09.25 118,19 0,57% - - - - -
2020.09.25
2020.09.25 136,27 -0,83% -15,70% -12,46% 0,03% 7,38% 6,75%
2020.09.25
2020.09.25 160,11 0,41% 12,75% 26,37% 11,64% 12,09% 10,71%
2020.09.25
2020.09.25 114,05 -0,19% -7,91% -2,20% 0,20% 3,46% 8,44%
2020.09.25
2020.09.25 182,57 0,51% 0,92% 7,78% 13,88% 13,39% 12,18%
2020.09.25
2020.09.25 191,82 0,54% 0,48% 4,14% 16,93% - -
2020.09.25 132,35 0,40% -0,89% 4,23% 5,99% 7,20% 5,93%
2020.09.25 213,54 -0,46% -10,47% 4,77% 19,26% 18,16% 16,17%