Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder.

Du kan jämföra upp till 5 fonder och göra portföljanalys av upp till 10 fonder.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond (Sparande från 100 kronor* - 1 miljon kronor)

* Lägsta sparbelopp för ODIN Sverige är 100 kronor, för övriga fonder 3000 kronor.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2018.08.15
2018.08.15 4 986,48 -0,66% 7,53% 11,57% 14,76% 16,72% 14,05%
2018.08.15
2018.08.15 3 721,24 -1,06% 12,33% 18,46% 13,54% 12,23% 4,05%
2018.08.15
2018.08.15 9 912,57 -0,37% 9,91% 11,37% 8,28% 13,61% 8,66%
2018.08.15
2018.08.15 2 670,36 -0,35% 3,72% 11,06% 6,33% 11,93% 6,25%
2018.08.15
2018.08.15 208,18 -0,52% 3,34% 10,52% 4,32% 10,76% 7,02%
2018.08.15
2018.08.15 274,11 -0,07% 11,28% 21,43% 10,53% 14,88% 9,36%
2018.08.15
2018.08.15 154,92 0,57% 18,76% 31,19% - - -
2018.08.15 314,29 -0,32% 2,72% 14,99% 7,37% 8,53% 6,36%
2018.08.15
2018.08.15 179,09 -1,69% 12,36% 26,05% 2,31% -6,02% -5,58%
2018.08.15 983,45 -0,35% 12,13% 15,15% 13,20% 16,04% 12,96%

ODIN Energi C har bytt namn och investeringsmandat från den 30 november 2015. Avkastningen före denna tidpunkt uppnåddes under andra omständigheter än dagens.

Aktiefond (Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor)

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2018.08.15
2018.08.15 144,53 -0,66% 7,67% 11,80% 15,08% 17,39% 14,95%
2018.08.15
2018.08.15 152,66 -1,06% 12,66% 19,06% 15,59% 15,30% 6,67%
2018.08.15
2018.08.15 130,61 -0,37% 10,60% 12,49% 9,37% 14,75% 9,75%
2018.08.15
2018.08.15 123,01 -0,35% 4,38% 12,18% 7,40% 13,07% 7,32%
2018.08.15
2018.08.15 122,53 -0,51% 3,98% 11,62% 5,37% 11,88% 8,10%
2018.08.15
2018.08.15 147,63 -0,07% 11,63% 22,07% 11,44% 15,90% 10,40%
2018.08.15
2018.08.15 157,61 0,57% 19,52% 32,47% - - -
2018.08.15 128,73 -0,31% 3,37% 16,14% 8,43% 9,60% 7,43%
2018.08.15
2018.08.15 116,59 -1,69% 13,06% 27,30% - - -
2018.08.15 144,84 -0,34% 12,84% 16,31% 14,35% 17,23% 14,24%

Aktiefond (Investering över 10 miljoner kronor)

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2018.08.15
2018.08.15 145,53 -0,66% 7,84% 12,07% 15,38% 17,68% 15,24%
2018.08.15
2018.08.15 153,77 -1,06% 12,86% 19,38% 15,90% 15,60% 6,95%
2018.08.15
2018.08.15 131,50 -0,36% 10,77% 12,78% 9,64% 15,04% 10,03%
2018.08.15
2018.08.15 123,58 -0,35% 4,53% 12,44% 7,66% 13,35% 7,58%
2018.08.15
2018.08.15 123,33 -0,52% 4,15% 11,90% 5,63% 12,15% 8,37%
2018.08.15
2018.08.15 148,78 -0,07% 11,81% 22,36% 11,74% 16,21% 10,68%
2018.08.15
2018.08.15 158,31 0,58% 19,71% 32,80% - - -
2018.08.15 129,36 -0,32% 3,53% 16,44% 8,70% 9,87% 7,69%
2018.08.15
2018.08.15 117,40 -1,68% 13,23% 27,62% - - -
2018.08.15 145,73 -0,34% 13,01% 16,59% 14,62% 17,50% 14,52%