Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.04.6 141,29 5,22% -23,44% -6,90% 3,45% 9,51% 12,46%
2020.04.6 81,53 3,87% - - - - -
2020.04.6
2020.04.6 117,87 3,52% -27,83% -26,41% -2,21% 3,70% 4,25%
2020.04.6
2020.04.6 116,56 3,43% -18,60% -7,94% 2,01% 3,48% 6,41%
2020.04.6
2020.04.6 98,41 2,65% -21,33% -18,05% -3,73% -0,65% 6,11%
2020.04.6
2020.04.6 146,18 2,98% -20,11% -9,90% 5,98% 6,43% 9,45%
2020.04.6
2020.04.6 168,71 3,81% -12,30% 0,58% 11,30% - -
2020.04.3 107,01 -0,71% -20,49% -18,13% -1,09% -0,30% 3,41%
2020.04.6 169,72 2,59% -29,52% -2,41% 15,19% 11,11% 14,52%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.04.6 139,73 5,22% -23,49% -7,13% 3,19% 9,23% 12,18%
2020.04.6 81,49 3,88% - - - - -
2020.04.6
2020.04.6 116,46 3,52% -27,92% -26,64% -2,47% 3,41% 3,98%
2020.04.6
2020.04.6 115,53 3,44% -18,66% -8,17% 1,76% 3,23% 6,14%
2020.04.6
2020.04.6 97,37 2,66% -21,39% -18,26% -3,97% -0,89% 5,85%
2020.04.6
2020.04.6 144,45 2,98% -20,16% -10,13% 5,72% 6,15% 9,16%
2020.04.6
2020.04.6 167,30 3,81% -12,36% 0,33% 11,03% - -
2020.04.3 106,06 -0,71% -20,54% -18,33% -1,34% -0,54% 3,15%
2020.04.6 167,98 2,59% -29,57% -2,67% 14,91% 10,85% 14,24%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.04.6 4 805,49 5,21% -23,54% -7,32% 2,99% 8,90% 11,45%
2020.04.6 81,39 3,87% - - - - -
2020.04.6
2020.04.6 2 817,44 3,52% -27,98% -26,97% -3,00% 1,33% 1,22%
2020.04.6
2020.04.6 2 485,13 3,43% -18,77% -8,62% 0,99% 2,34% 5,16%
2020.04.6
2020.04.6 162,97 2,66% -21,49% -18,96% -4,88% -1,86% 4,81%
2020.04.6
2020.04.6 266,06 2,98% -20,26% -10,57% 5,13% 5,39% 8,23%
2020.04.6
2020.04.6 161,91 3,81% -12,49% -0,57% 9,97% - -
2020.04.3 255,91 -0,69% -20,46% -18,86% -2,17% -1,42% 2,17%
2020.04.6 1 125,48 2,59% -29,67% -3,35% 13,88% 9,22% 11,28%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.04.6 140,90 5,22% -23,42% -6,81% 3,48% 9,42% 12,27%
2020.04.6 81,53 3,87% - - - - -
2020.04.6
2020.04.6 116,58 3,53% -27,88% -26,59% -2,45% 3,44% 3,99%
2020.04.6
2020.04.6 115,55 3,45% -18,63% -8,14% 1,77% 3,30% 6,31%
2020.04.6
2020.04.6 97,36 2,66% -21,39% -18,25% -3,97% -0,90% 5,85%
2020.04.6
2020.04.6 144,44 2,98% -20,15% -10,12% 5,73% 6,15% 9,16%
2020.04.6
2020.04.6 167,31 3,81% -12,36% 0,33% 11,03% - -
2020.04.3 106,12 -0,71% -20,53% -18,34% -1,32% -0,46% 3,32%
2020.04.6 168,09 2,59% -29,52% -2,55% 14,95% 10,86% 14,25%