Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.12.2 218,43 -0,52% 18,36% 26,26% 17,51% 16,16% 16,74%
2020.12.2 132,47 0,23% - - - - -
2020.12.2
2020.12.2 153,88 -0,54% -5,78% -0,21% 4,57% 8,57% 6,72%
2020.12.2
2020.12.2 163,08 0,17% 13,89% 19,54% 11,28% 9,49% 10,09%
2020.12.2
2020.12.2 118,87 -0,18% -4,98% -3,97% 0,04% 3,35% 8,12%
2020.12.2
2020.12.2 193,32 0,23% 5,66% 6,85% 13,45% 11,78% 12,32%
2020.12.2
2020.12.2 201,49 -0,07% 4,74% 5,54% 14,53% - -
2020.12.2 142,07 -0,28% 5,56% 8,36% 5,60% 7,35% 5,94%
2020.12.2 227,48 - -5,53% 2,25% 21,48% 17,50% 16,87%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.12.2 215,67 -0,52% 18,08% 25,94% 17,21% 15,86% 16,45%
2020.12.2 132,19 0,23% - - - - -
2020.12.2
2020.12.2 151,83 -0,54% -6,03% -0,49% 4,29% 8,27% 6,45%
2020.12.2
2020.12.2 161,39 0,18% 13,63% 19,26% 11,01% 9,22% 9,82%
2020.12.2
2020.12.2 117,43 -0,18% -5,19% -4,19% -0,21% 3,10% 7,85%
2020.12.2
2020.12.2 190,72 0,23% 5,41% 6,58% 13,17% 11,51% 12,03%
2020.12.2
2020.12.2 199,50 -0,07% 4,50% 5,28% 14,25% - -
2020.12.2 140,54 -0,28% 5,29% 8,07% 5,33% 7,08% 5,67%
2020.12.2 224,77 0,01% -5,75% 1,98% 21,17% 17,22% 16,58%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.12.2 7 408,56 -0,52% 17,88% 25,71% 16,99% 15,64% 15,75%
2020.12.2 131,61 0,23% - - - - -
2020.12.2
2020.12.2 3 660,44 -0,54% -6,43% -0,95% 3,79% 7,57% 4,27%
2020.12.2
2020.12.2 3 460,51 0,17% 13,12% 18,67% 10,29% 8,37% 8,84%
2020.12.2
2020.12.2 195,89 -0,17% -5,63% -4,71% -1,05% 2,17% 6,83%
2020.12.2
2020.12.2 350,14 0,23% 4,93% 6,05% 12,60% 10,76% 11,11%
2020.12.2
2020.12.2 192,44 -0,07% 4,01% 4,70% 13,27% - -
2020.12.2 337,26 -0,29% 4,82% 7,49% 4,48% 6,15% 4,68%
2020.12.2 1 501,10 - -6,20% 1,47% 20,22% 16,20% 13,89%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.12.2 217,99 -0,52% 18,47% 26,39% 17,63% 16,11% 16,57%
2020.12.2 132,45 0,23% - - - - -
2020.12.2
2020.12.2 151,95 -0,54% -5,99% -0,45% 4,31% 8,29% 6,45%
2020.12.2
2020.12.2 161,43 0,18% 13,68% 19,30% 11,02% 9,27% 9,98%
2020.12.2
2020.12.2 117,42 -0,17% -5,19% -4,19% -0,21% 3,09% 7,85%
2020.12.2
2020.12.2 190,70 0,22% 5,42% 6,58% 13,16% 11,50% 12,03%
2020.12.2
2020.12.2 199,49 -0,07% 4,49% 5,27% 14,25% - -
2020.12.2 140,57 -0,29% 5,26% 8,03% 5,35% 7,12% 5,83%
2020.12.2 225,29 - -5,54% 2,25% 21,29% 17,27% 16,61%