Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.08.16
2019.08.16 154,41 0,92% 20,70% 5,59% 10,90% 15,33% 16,37%
2019.08.16
2019.08.16 149,94 1,24% 10,39% -2,58% 13,04% 11,61% 9,63%
2019.08.16
2019.08.16 135,98 1,71% 17,29% 2,14% 9,28% 11,36% 10,69%
2019.08.16
2019.08.16 124,11 1,22% 18,45% -0,08% 6,24% 9,96% 9,30%
2019.08.16
2019.08.16 112,88 0,32% 12,04% -9,25% 4,81% 6,49% 9,57%
2019.08.16
2019.08.16 165,61 0,01% 26,50% 10,59% 13,07% 13,59% 13,56%
2019.08.16
2019.08.16 181,53 1,30% 32,26% 13,84% - - -
2019.08.16 121,34 0,86% 0,81% -6,34% 5,59% 5,45% 6,96%
2019.08.16
2019.08.16 100,74 0,80% 5,90% -14,21% 2,63% - -
2019.08.16 197,28 1,06% 33,99% 34,09% 18,23% 20,65% 19,78%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.08.16
2019.08.16 152,96 0,92% 20,51% 5,32% 10,62% 15,04% 16,08%
2019.08.16
2019.08.16 148,47 1,23% 10,21% -2,84% 12,75% 11,32% 9,34%
2019.08.16
2019.08.16 134,71 1,71% 17,10% 1,88% 9,00% 11,08% 10,41%
2019.08.16
2019.08.16 123,22 1,22% 18,26% -0,33% 5,99% 9,69% 9,03%
2019.08.16
2019.08.16 111,86 0,31% 11,86% -9,48% 4,56% 6,23% 9,29%
2019.08.16
2019.08.16 163,92 0,01% 26,31% 10,32% 12,80% 13,29% 13,27%
2019.08.16
2019.08.16 180,29 1,30% 32,05% 13,57% - - -
2019.08.16 120,47 0,86% 0,67% -6,56% 5,34% 5,19% 6,69%
2019.08.16
2019.08.16 99,81 0,81% 5,73% -14,41% 2,37% - -
2019.08.16 195,59 1,06% 33,79% 33,76% 17,94% 20,37% 19,48%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.08.16
2019.08.16 5 267,06 0,92% 20,35% 5,12% 10,39% 14,57% 15,27%
2019.08.16
2019.08.16 3 601,41 1,23% 9,86% -3,31% 12,00% 8,18% 6,60%
2019.08.16
2019.08.16 10 122,35 1,71% 16,37% 0,87% 7,92% 9,98% 9,31%
2019.08.16
2019.08.16 2 658,84 1,22% 17,89% -0,93% 5,07% 8,68% 7,99%
2019.08.16
2019.08.16 188,17 0,31% 11,17% -10,37% 3,51% 5,17% 8,21%
2019.08.16
2019.08.16 302,86 0,02% 25,92% 9,77% 12,04% 12,40% 12,26%
2019.08.16
2019.08.16 175,42 1,31% 31,23% 12,41% - - -
2019.08.16 291,53 0,85% 0,11% -7,38% 4,33% 4,19% 5,65%
2019.08.16
2019.08.16 151,77 0,80% 5,07% -15,27% 1,36% -11,04% -2,95%
2019.08.16 1 314,88 1,06% 32,95% 32,43% 16,77% 18,53% 16,35%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs eget ISK och hos vissa utvalda distributörer.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.08.16
2019.08.16 153,89 0,92% 20,77% 5,69% 10,83% 15,18% 16,15%
2019.08.16
2019.08.16 148,52 1,23% 10,20% -2,83% 12,75% 11,33% 9,35%
2019.08.16
2019.08.16 134,72 1,71% 17,11% 1,88% 9,00% 11,08% 10,41%
2019.08.16
2019.08.16 123,20 1,22% 18,26% -0,33% 5,98% 9,80% 9,22%
2019.08.16
2019.08.16 111,85 0,31% 11,86% -9,48% 4,54% 6,23% 9,29%
2019.08.16
2019.08.16 180,30 1,30% 32,05% 13,56% - - -
2019.08.16 120,55 0,86% 0,74% -6,49% 5,36% 5,31% 6,89%
2019.08.16
2019.08.16 99,82 0,81% 5,74% -14,41% 2,38% - -
2019.08.16 195,47 1,07% 33,78% 33,76% 17,93% 20,35% 19,48%