Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.09.22 328,47 0,25% 37,82% 54,07% 29,87% 22,84% 24,23%
2021.09.22 198,51 0,59% 38,09% 66,80% - - -
2021.09.22 199,99 1,60% 25,76% 43,63% 7,68% 12,76% 12,77%
2021.09.22 218,86 0,34% 27,46% 36,13% 20,58% 15,35% 16,00%
2021.09.22 149,06 0,10% 23,82% 30,98% 6,59% 7,98% 12,56%
2021.09.22 256,35 0,28% 31,26% 40,95% 19,65% 17,16% 17,39%
2021.09.22
2021.09.22 246,32 0,05% 25,07% 29,05% 16,00% - -
2021.09.22 153,49 0,23% 8,05% 17,82% 7,53% 8,21% 9,08%
2021.09.22 320,63 0,27% 35,65% 47,94% 28,46% 21,65% 21,01%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.09.22 323,71 0,25% 37,58% 53,71% 29,55% 22,54% 23,92%
2021.09.22 197,71 0,59% 37,85% 66,39% - - -
2021.09.22 196,93 1,60% 25,53% 43,26% 7,40% 12,47% 12,47%
2021.09.22 216,17 0,34% 27,23% 35,81% 20,28% 15,07% 15,72%
2021.09.22 146,96 0,11% 23,62% 30,67% 6,33% 7,72% 12,29%
2021.09.22 252,39 0,28% 31,02% 40,60% 19,35% 16,87% 17,09%
2021.09.22
2021.09.22 243,38 0,05% 24,84% 28,73% 15,72% - -
2021.09.22 151,53 0,24% 7,85% 17,47% 7,25% 7,94% 8,81%
2021.09.22 316,16 0,27% 35,41% 47,57% 28,14% 21,35% 20,72%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.09.22 11 101,61 0,25% 37,38% 53,40% 29,30% 22,29% 23,26%
2021.09.22 196,07 0,59% 37,36% 65,59% - - -
2021.09.22 4 728,80 1,60% 25,08% 42,57% 6,88% 11,82% 9,79%
2021.09.22 4 616,73 0,34% 26,78% 35,13% 19,67% 14,26% 14,73%
2021.09.22 244,16 0,10% 23,16% 30,01% 5,57% 6,83% 11,27%
2021.09.22 461,51 0,28% 30,54% 39,91% 18,76% 16,18% 16,18%
2021.09.22
2021.09.22 233,84 0,05% 24,40% 28,08% 14,88% - -
2021.09.22 362,21 0,23% 7,47% 16,87% 6,54% 7,07% 7,84%
2021.09.22 2 103,18 0,27% 34,93% 46,84% 27,31% 20,39% 19,51%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.09.22 327,95 0,25% 37,86% 54,17% 29,99% 22,85% 24,08%
2021.09.22 198,49 0,59% 38,10% 66,80% - - -
2021.09.22 197,28 1,60% 25,66% 43,42% 7,45% 12,50% 12,49%
2021.09.22 216,42 0,33% 27,35% 35,93% 20,33% 15,10% 15,87%
2021.09.22 147,10 0,11% 23,75% 30,80% 6,36% 7,74% 12,30%
2021.09.22 252,62 0,28% 31,15% 40,74% 19,39% 16,89% 17,10%
2021.09.22
2021.09.22 243,60 0,05% 24,96% 28,84% 15,75% - -
2021.09.22 151,68 0,24% 7,93% 17,54% 7,29% 7,96% 8,95%
2021.09.22 317,54 0,27% 35,65% 47,93% 28,35% 21,47% 20,77%