Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.05.14
2021.05.14 283,06 -0,51% 18,76% 80,28% 26,03% 22,72% 18,81%
2021.05.14 165,00 -0,11% 14,78% 83,97% - - -
2021.05.14
2021.05.14 192,61 0,11% 21,12% 64,43% 8,03% 14,42% 8,47%
2021.05.12
2021.05.12 195,13 0,69% 13,64% 48,97% 16,64% 14,57% 11,40%
2021.05.14
2021.05.14 131,89 0,35% 9,56% 29,58% 1,88% 7,41% 8,06%
2021.05.14
2021.05.14 217,98 0,14% 11,61% 37,24% 15,34% 15,28% 13,38%
2021.05.14
2021.05.14 222,79 -0,04% 13,12% 23,74% 15,49% - -
2021.05.14 145,43 -0,85% 2,37% 28,25% 3,25% 9,24% 6,35%
2021.05.14 269,98 -0,04% 14,23% 57,83% 24,62% 20,85% 17,23%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.05.14
2021.05.14 279,16 -0,51% 18,65% 79,81% 25,71% 22,41% 18,51%
2021.05.14 164,48 -0,11% 14,68% 83,53% - - -
2021.05.14
2021.05.14 189,84 0,12% 21,01% 64,07% 7,75% 14,12% 8,19%
2021.05.12
2021.05.12 192,89 0,68% 13,53% 48,59% 16,35% 14,29% 11,12%
2021.05.14
2021.05.14 130,14 0,35% 9,47% 29,27% 1,63% 7,16% 7,79%
2021.05.14
2021.05.14 214,82 0,14% 11,51% 36,90% 15,06% 15,00% 13,09%
2021.05.14
2021.05.14 220,33 -0,05% 13,02% 23,44% 15,21% - -
2021.05.14 143,71 -0,85% 2,29% 27,89% 2,98% 8,97% 6,08%
2021.05.14 266,44 -0,05% 14,12% 57,41% 24,30% 20,55% 16,94%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.05.14
2021.05.14 9 581,52 -0,51% 18,57% 79,50% 25,47% 22,17% 17,85%
2021.05.14 163,40 -0,11% 14,47% 82,63% - - -
2021.05.14
2021.05.14 4 566,59 0,11% 20,79% 63,22% 7,23% 13,42% 5,91%
2021.05.12
2021.05.12 4 126,98 0,68% 13,33% 47,87% 15,68% 13,44% 10,16%
2021.05.14
2021.05.14 216,61 0,35% 9,27% 28,63% 0,85% 6,23% 6,79%
2021.05.14
2021.05.14 393,48 0,13% 11,30% 36,22% 14,49% 14,28% 12,19%
2021.05.14
2021.05.14 212,06 -0,05% 12,81% 22,81% 14,30% - -
2021.05.14 344,09 -0,86% 2,09% 27,06% 2,23% 8,05% 5,12%
2021.05.14 1 775,60 -0,05% 13,91% 56,65% 23,43% 19,56% 14,27%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.05.14
2021.05.14 282,61 -0,50% 18,80% 80,48% 26,16% 22,71% 18,66%
2021.05.14 164,98 -0,11% 14,78% 83,94% - - -
2021.05.14
2021.05.14 189,99 0,11% 21,02% 64,04% 7,76% 14,14% 8,20%
2021.05.12
2021.05.12 192,96 0,68% 13,55% 48,63% 16,37% 14,31% 11,27%
2021.05.14
2021.05.14 130,15 0,35% 9,49% 29,28% 1,64% 7,15% 7,80%
2021.05.14
2021.05.14 214,82 0,14% 11,52% 36,92% 15,06% 15,00% 13,09%
2021.05.14
2021.05.14 220,34 -0,05% 13,03% 23,44% 15,20% - -
2021.05.14 143,72 -0,85% 2,27% 27,83% 2,99% 8,98% 6,22%
2021.05.14 267,39 -0,04% 14,23% 57,83% 24,48% 20,65% 16,98%