Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser.

Du kan jämföra upp till 5 fonder och göra portföljanalys av upp till 10 fonder.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.06.24
2019.06.24 164,19 -0,60% 28,34% 13,85% 16,60% 15,70% 18,51%
2019.06.24
2019.06.24 163,12 -0,41% 20,09% 3,08% 18,97% 12,92% 11,39%
2019.06.24
2019.06.24 140,22 -0,70% 20,95% 5,19% 12,94% 10,67% 11,77%
2019.06.24
2019.06.24 132,08 -0,83% 26,05% 7,78% 9,41% 10,93% 10,72%
2019.06.24
2019.06.24 121,65 -0,62% 20,74% -1,95% 9,80% 7,53% 10,96%
2019.06.24
2019.06.24 173,74 -0,14% 32,71% 20,12% 16,51% 14,87% 15,07%
2019.06.24
2019.06.24 173,58 -0,77% 26,47% 14,54% - - -
2019.06.24 128,41 -1,75% 6,69% -0,02% 10,08% 6,90% 8,22%
2019.06.24
2019.06.24 110,63 -1,24% 16,29% -8,21% 7,22% - -
2019.06.24 185,27 -0,22% 25,84% 34,35% 20,04% 18,56% 20,25%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.06.24
2019.06.24 162,70 -0,60% 28,18% 13,56% 16,31% 15,41% 18,21%
2019.06.24
2019.06.24 161,59 -0,41% 19,95% 2,82% 18,67% 12,63% 11,10%
2019.06.24
2019.06.24 138,97 -0,70% 20,80% 4,93% 12,66% 10,40% 11,49%
2019.06.24
2019.06.24 131,17 -0,85% 25,90% 7,51% 9,15% 10,65% 10,44%
2019.06.24
2019.06.24 120,60 -0,62% 20,60% -2,20% 9,54% 7,26% 10,68%
2019.06.24
2019.06.24 172,03 -0,15% 32,56% 19,82% 16,23% 14,57% 14,77%
2019.06.24
2019.06.24 172,46 -0,77% 26,32% 14,26% - - -
2019.06.24 127,53 -1,76% 6,57% -0,25% 9,82% 6,63% 7,95%
2019.06.24
2019.06.24 109,63 -1,25% 16,13% -8,44% 6,94% - -
2019.06.24 183,74 -0,23% 25,69% 34,02% 19,74% 18,28% 19,96%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor* - 1 miljon kronor

* Lägsta sparbelopp för ODIN Sverige är 100 kronor, för övriga fonder 3000 kronor.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.06.24
2019.06.24 5 604,22 -0,61% 28,06% 13,34% 16,07% 14,91% 17,36%
2019.06.24
2019.06.24 3 922,39 -0,42% 19,66% 2,31% 17,86% 9,73% 8,00%
2019.06.24
2019.06.24 10 456,92 -0,71% 20,22% 3,88% 11,54% 9,29% 10,38%
2019.06.24
2019.06.24 2 832,61 -0,85% 25,60% 6,78% 8,26% 9,62% 9,38%
2019.06.24
2019.06.24 203,13 -0,64% 20,00% -3,18% 8,44% 6,19% 9,58%
2019.06.24
2019.06.24 318,08 -0,15% 32,25% 19,23% 15,42% 13,66% 13,74%
2019.06.24
2019.06.24 168,03 -0,77% 25,71% 13,09% - - -
2019.06.24 309,01 -1,76% 6,12% -1,15% 8,76% 5,61% 6,89%
2019.06.24
2019.06.24 166,96 -1,25% 15,58% -9,36% 5,89% -9,86% -1,86%
2019.06.24 1 237,00 -0,24% 25,08% 32,69% 18,56% 16,46% 16,81%

Aktiefond D - Nettoklass, går att köpa i ODINs investeringssparkonto och hos vissa distibutörer

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.06.24
2019.06.24 163,62 -0,60% 28,41% 13,97% 16,52% 15,54% 18,27%
2019.06.24
2019.06.24 161,65 -0,41% 19,95% 2,82% 18,67% 12,64% 11,11%
2019.06.24
2019.06.24 138,98 -0,70% 20,81% 4,94% 12,66% 10,40% 11,49%
2019.06.24
2019.06.24 131,16 -0,84% 25,90% 7,51% 9,16% 10,77% 10,64%
2019.06.24
2019.06.24 120,57 -0,63% 20,58% -2,21% 9,52% 7,26% 10,68%
2019.06.24
2019.06.24 172,47 -0,77% 26,31% 14,26% - - -
2019.06.24 127,61 -1,76% 6,63% -0,18% 9,85% 6,76% 8,15%
2019.06.24
2019.06.24 109,64 -1,25% 16,14% -8,44% 6,95% - -
2019.06.24 183,62 -0,23% 25,67% 34,01% 19,74% 18,26% 19,95%