Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.03.5 248,11 -1,47% 4,10% 47,06% 22,97% 20,58% 17,72%
2021.03.5 148,96 -1,99% 3,62% 51,23% - - -
2021.03.5
2021.03.5 181,80 1,33% 14,32% 25,22% 8,86% 13,81% 7,57%
2021.03.5
2021.03.5 176,39 -0,36% 2,73% 33,89% 14,53% 12,80% 10,35%
2021.03.5
2021.03.5 122,80 -0,32% 2,01% 5,97% 1,99% 5,98% 7,99%
2021.03.5
2021.03.5 202,04 -0,28% 3,45% 17,57% 15,08% 14,12% 13,18%
2021.03.5
2021.03.5 202,50 - 2,82% 8,64% 14,16% - -
2021.03.5 148,27 -0,13% 4,37% 17,56% 4,93% 9,65% 7,10%
2021.03.5 231,30 -0,64% -2,14% -3,28% 22,70% 18,01% 15,83%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.03.5 244,82 -1,48% 4,05% 46,70% 22,66% 20,28% 17,42%
2021.03.5 148,56 -1,99% 3,58% 50,87% - - -
2021.03.5
2021.03.5 179,26 1,33% 14,27% 24,86% 8,57% 13,51% 7,29%
2021.03.5
2021.03.5 174,44 -0,37% 2,67% 33,56% 14,25% 12,53% 10,08%
2021.03.5
2021.03.5 121,24 -0,32% 1,99% 5,72% 1,74% 5,73% 7,73%
2021.03.5
2021.03.5 199,19 -0,28% 3,40% 17,27% 14,79% 13,84% 12,89%
2021.03.5
2021.03.5 200,37 0,01% 2,78% 8,38% 13,88% - -
2021.03.5 146,58 -0,14% 4,33% 17,25% 4,67% 9,37% 6,83%
2021.03.5 228,39 -0,64% -2,18% -3,53% 22,39% 17,72% 15,55%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.03.5 8 405,65 -1,48% 4,02% 46,43% 22,43% 20,04% 16,75%
2021.03.5 147,72 -2,00% 3,49% 50,09% - - -
2021.03.5
2021.03.5 4 316,39 1,33% 14,17% 24,29% 8,05% 12,79% 5,11%
2021.03.5
2021.03.5 3 735,78 -0,36% 2,59% 32,91% 13,56% 11,68% 9,12%
2021.03.5
2021.03.5 201,97 -0,33% 1,88% 5,19% 0,93% 4,79% 6,72%
2021.03.5
2021.03.5 365,23 -0,28% 3,31% 16,71% 14,23% 13,11% 11,97%
2021.03.5
2021.03.5 193,03 0,01% 2,69% 7,86% 12,95% - -
2021.03.5 351,32 -0,13% 4,24% 16,66% 3,87% 8,44% 5,85%
2021.03.5 1 523,41 -0,64% -2,27% -4,01% 21,48% 16,73% 12,90%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.03.5 247,67 -1,48% 4,12% 47,21% 23,10% 20,56% 17,56%
2021.03.5 148,95 -1,99% 3,63% 51,22% - - -
2021.03.5
2021.03.5 179,40 1,33% 14,27% 24,91% 8,59% 13,52% 7,30%
2021.03.5
2021.03.5 174,49 -0,37% 2,68% 33,61% 14,26% 12,56% 10,23%
2021.03.5
2021.03.5 121,22 -0,32% 1,98% 5,71% 1,74% 5,72% 7,72%
2021.03.5
2021.03.5 199,18 -0,28% 3,40% 17,28% 14,79% 13,84% 12,89%
2021.03.5
2021.03.5 200,36 0,01% 2,78% 8,38% 13,87% - -
2021.03.5 146,59 -0,14% 4,31% 17,20% 4,67% 9,40% 6,98%
2021.03.5 229,09 -0,63% -2,13% -3,28% 22,53% 17,80% 15,58%