Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.01.21
2020.01.21 189,19 -0,70% 2,51% 37,95% 16,42% 18,53% 16,59%
2020.01.21
2020.01.21 164,15 -1,11% 0,51% 12,25% 9,96% 11,86% 8,61%
2020.01.21
2020.01.21 146,26 -0,56% 2,14% 30,08% 10,74% 11,80% 9,14%
2020.01.21
2020.01.21 128,33 -0,21% 2,58% 18,48% 9,52% 6,78% 9,10%
2020.01.21
2020.01.21 190,15 0,17% 3,92% 34,03% 19,29% 14,32% 13,21%
2020.01.21
2020.01.21 203,32 0,24% 5,69% 38,90% 21,73% - -
2020.01.21 138,03 -0,96% 2,56% 12,17% 11,23% 6,79% 6,49%
2020.01.21 247,82 -1,08% 2,92% 57,13% 32,36% 22,48% 19,56%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.01.21
2020.01.21 187,22 -0,70% 2,51% 37,62% 16,12% 18,23% 16,30%
2020.01.21
2020.01.21 162,37 -1,11% 0,49% 11,97% 9,67% 11,56% 8,33%
2020.01.21
2020.01.21 145,05 -0,57% 2,13% 29,76% 10,48% 11,53% 8,87%
2020.01.21
2020.01.21 127,04 -0,20% 2,57% 18,19% 9,26% 6,52% 8,83%
2020.01.21
2020.01.21 188,00 0,16% 3,91% 33,70% 18,99% 14,02% 12,91%
2020.01.21
2020.01.21 201,72 0,23% 5,67% 38,55% 21,43% - -
2020.01.21 136,86 -0,97% 2,53% 11,89% 10,96% 6,52% 6,22%
2020.01.21 245,40 -1,08% 2,90% 56,71% 32,04% 22,18% 19,27%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.01.21
2020.01.21 6 441,19 -0,70% 2,49% 37,35% 15,89% 17,83% 15,53%
2020.01.21
2020.01.21 3 930,05 -1,11% 0,46% 11,42% 9,03% 9,27% 5,11%
2020.01.21
2020.01.21 3 123,37 -0,57% 2,10% 29,12% 9,60% 10,55% 7,86%
2020.01.21
2020.01.21 212,84 -0,21% 2,54% 17,05% 8,18% 5,46% 7,75%
2020.01.21
2020.01.21 346,61 0,16% 3,87% 33,04% 18,28% 13,18% 11,94%
2020.01.21
2020.01.21 195,46 0,23% 5,64% 37,19% 20,25% - -
2020.01.21 329,83 -0,97% 2,51% 10,88% 9,90% 5,51% 5,19%
2020.01.21 1 646,20 -1,08% 2,87% 55,50% 30,81% 20,37% 16,17%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.01.21
2020.01.21 162,43 -1,11% 0,49% 11,97% 9,68% 11,57% 8,34%
2020.01.21
2020.01.21 188,64 -0,70% 2,52% 38,10% 16,41% 18,41% 16,39%
2020.01.21
2020.01.21 145,04 -0,57% 2,13% 29,77% 10,47% 11,61% 9,05%
2020.01.21
2020.01.21 127,03 -0,20% 2,57% 18,19% 9,25% 6,51% 8,83%
2020.01.21
2020.01.21 187,97 0,16% 3,91% 33,70% 18,99% 14,02% 12,91%
2020.01.21
2020.01.21 201,73 0,23% 5,67% 38,55% 21,43% - -
2020.01.21 136,92 -0,97% 2,53% 11,93% 10,97% 6,62% 6,40%
2020.01.21 245,44 -1,08% 2,91% 56,83% 32,06% 22,19% 19,27%