Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder.

Du kan jämföra upp till 5 fonder och göra portföljanalys av upp till 10 fonder.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond (Sparande från 100 kronor* - 1 miljon kronor)

* Lägsta sparbelopp för ODIN Sverige är 100 kronor, för övriga fonder 3000 kronor.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.02.21
2019.02.21 4 920,45 -0,01% 12,43% 4,67% 14,86% 13,65% 18,70%
2019.02.21
2019.02.21 3 747,88 0,74% 14,33% 10,08% 19,07% 11,04% 9,72%
2019.02.21
2019.02.21 10 013,04 -0,07% 15,11% 6,46% 11,78% 10,02% 12,10%
2019.02.21
2019.02.21 2 622,57 0,29% 16,28% 1,42% 7,87% 9,57% 10,71%
2019.02.21
2019.02.21 195,77 0,35% 15,66% -0,78% 8,16% 6,30% 11,07%
2019.02.21
2019.02.21 285,07 0,16% 18,52% 16,09% 14,26% 13,56% 14,64%
2019.02.21
2019.02.21 157,11 0,11% 17,54% 17,11% - - -
2019.02.21 312,12 0,88% 7,18% 0,14% 11,77% 8,69% 9,34%
2019.02.21
2019.02.21 168,47 -0,21% 16,63% 8,67% 9,52% -7,80% 0,21%
2019.02.21 1 105,03 0,01% 11,73% 30,86% 17,09% 14,64% 16,00%

ODIN Energi C har bytt namn och investeringsmandat från den 30 november 2015. Avkastningen före denna tidpunkt uppnåddes under andra omständigheter än dagens.

Aktiefond (Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor)

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.02.21
2019.02.21 142,76 -0,01% 12,47% 4,88% 15,10% 14,20% 19,58%
2019.02.21
2019.02.21 154,14 0,75% 14,42% 10,60% 19,96% 13,52% 13,44%
2019.02.21
2019.02.21 132,62 -0,06% 15,28% 7,52% 12,91% 11,13% 13,23%
2019.02.21
2019.02.21 121,24 0,30% 16,36% 2,29% 8,89% 10,64% 11,80%
2019.02.21
2019.02.21 115,83 0,36% 15,83% 0,22% 9,26% 7,37% 12,19%
2019.02.21
2019.02.21 153,93 0,17% 18,61% 16,68% 15,12% 14,51% 15,70%
2019.02.21
2019.02.21 160,70 0,12% 17,70% 18,31% - - -
2019.02.21 128,38 0,88% 7,28% 1,05% 12,85% 9,75% 10,43%
2019.02.21
2019.02.21 110,25 -0,22% 16,79% 9,76% 10,61% - -
2019.02.21 163,59 0,01% 11,90% 32,17% 18,27% 16,99% 19,46%

Aktiefond (Investering över 10 miljoner kronor)

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.02.21
2019.02.21 143,94 -0,01% 12,51% 5,14% 15,39% 14,49% 19,88%
2019.02.21
2019.02.21 155,47 0,75% 14,46% 10,89% 20,26% 13,81% 13,72%
2019.02.21
2019.02.21 133,70 -0,07% 15,33% 7,80% 13,19% 11,41% 13,51%
2019.02.21
2019.02.21 121,97 0,29% 16,41% 2,52% 9,16% 10,91% 12,08%
2019.02.21
2019.02.21 116,74 0,34% 15,87% 0,47% 9,51% 7,63% 12,47%
2019.02.21
2019.02.21 155,33 0,17% 18,64% 16,97% 15,41% 14,81% 16,00%
2019.02.21
2019.02.21 161,62 0,12% 17,76% 18,60% - - -
2019.02.21 129,15 0,87% 7,30% 1,28% 13,12% 10,02% 10,70%
2019.02.21
2019.02.21 111,15 -0,22% 16,84% 10,02% 10,89% - -
2019.02.21 164,81 0,01% 11,94% 32,49% 18,56% 17,27% 19,75%