Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.08.7 207,22 0,96% 12,28% 31,58% 16,00% 17,03% 17,02%
2020.08.7 115,15 0,45% - - - - -
2020.08.7
2020.08.7 140,16 -0,17% -14,18% -7,40% 2,15% 6,76% 6,72%
2020.08.7
2020.08.7 154,37 0,68% 7,81% 21,73% 11,19% 8,75% 10,02%
2020.08.7
2020.08.7 111,53 0,50% -10,85% -4,64% -0,28% 0,52% 8,23%
2020.08.7
2020.08.7 180,46 0,62% -1,37% 8,44% 13,16% 10,27% 12,35%
2020.08.7
2020.08.7 189,82 1,36% -1,33% 6,74% 15,94% - -
2020.08.7 127,09 -0,73% -5,57% 4,23% 3,85% 3,55% 5,63%
2020.08.7 195,64 -0,04% -18,75% 1,14% 15,46% 15,43% 16,36%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.08.7 204,78 0,96% 12,12% 31,26% 15,71% 16,73% 16,72%
2020.08.7 115,00 0,45% - - - - -
2020.08.7
2020.08.7 138,40 -0,17% -14,35% -7,67% 1,87% 6,48% 6,44%
2020.08.7
2020.08.7 152,89 0,68% 7,65% 21,45% 10,92% 8,49% 9,75%
2020.08.7
2020.08.7 110,26 0,50% -10,98% -4,87% -0,53% 0,27% 7,96%
2020.08.7
2020.08.7 178,20 0,63% -1,51% 8,18% 12,88% 9,98% 12,07%
2020.08.7
2020.08.7 188,06 1,35% -1,49% 6,47% 15,65% - -
2020.08.7 125,86 -0,71% -5,71% 3,96% 3,60% 3,29% 5,36%
2020.08.7 193,48 -0,03% -18,87% 0,89% 15,17% 15,15% 16,08%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.08.7 7 038,22 0,96% 11,99% 31,01% 15,49% 16,44% 15,99%
2020.08.7 114,68 0,46% - - - - -
2020.08.7
2020.08.7 3 341,92 -0,17% -14,57% -8,10% 1,37% 4,58% 3,78%
2020.08.7
2020.08.7 3 283,48 0,69% 7,33% 20,85% 10,14% 7,60% 8,76%
2020.08.7
2020.08.7 184,22 0,50% -11,25% -5,54% -1,42% -0,67% 6,92%
2020.08.7
2020.08.7 327,64 0,63% -1,81% 7,63% 12,31% 9,22% 11,12%
2020.08.7
2020.08.7 181,72 1,35% -1,78% 5,71% 14,62% - -
2020.08.7 302,52 -0,71% -5,98% 3,23% 2,71% 2,36% 4,36%
2020.08.7 1 294,15 -0,04% -19,13% 0,35% 14,21% 14,11% 13,38%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2020.08.7 206,74 0,96% 12,36% 31,72% 16,08% 16,96% 16,83%
2020.08.7 115,15 0,45% - - - - -
2020.08.7
2020.08.7 138,51 -0,17% -14,31% -7,63% 1,89% 6,49% 6,45%
2020.08.7
2020.08.7 152,92 0,69% 7,68% 21,48% 10,93% 8,55% 9,92%
2020.08.7
2020.08.7 110,24 0,49% -10,99% -4,88% -0,53% 0,27% 7,96%
2020.08.7
2020.08.7 178,16 0,63% -1,51% 8,17% 12,88% 9,97% 12,06%
2020.08.7
2020.08.7 188,07 1,35% -1,49% 6,46% 15,65% - -
2020.08.7 125,90 -0,71% -5,72% 3,93% 3,61% 3,35% 5,53%
2020.08.7 193,76 -0,04% -18,76% 1,09% 15,24% 15,18% 16,09%