Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2022.05.27 271,13 4,30% -24,59% -7,60% 19,91% 14,67% 19,52%
2022.05.27 168,89 3,69% -27,06% -1,85% - - -
2022.05.27 221,47 2,06% 1,78% 14,68% 10,51% 11,50% 12,93%
2022.05.25 186,05 0,24% -20,31% -6,66% 12,88% 9,89% 13,04%
2022.05.27 137,27 2,91% -14,72% 1,98% 4,52% 3,33% 9,87%
2022.05.27 236,42 3,58% -15,65% 6,56% 12,00% 12,77% 14,59%
2022.05.27
2022.05.27 248,74 3,70% -12,03% 11,29% 13,85% 14,51% -
2022.05.27 149,91 2,80% -6,90% 0,01% 5,15% 5,29% 7,60%
2022.05.27 279,33 3,87% -26,84% -0,48% 15,64% 18,22% 18,49%
2022.05.27 90,39 3,72% -12,52% - - - -

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2022.05.27 266,76 4,30% -24,66% -7,81% 19,62% 14,39% 19,22%
2022.05.27 167,92 3,69% -27,14% -2,10% - - -
2022.05.27 217,72 2,05% 1,68% 14,40% 10,23% 11,21% 12,63%
2022.05.25 183,46 0,24% -20,39% -6,88% 12,60% 9,62% 12,76%
2022.05.27 135,10 2,90% -14,81% 1,73% 4,26% 3,07% 9,60%
2022.05.27 232,38 3,58% -15,74% 6,29% 11,72% 12,49% 14,29%
2022.05.27
2022.05.27 246,03 3,71% -12,12% 11,32% 13,67% 14,29% -
2022.05.27 147,74 2,80% -6,99% -0,24% 4,87% 5,03% 7,33%
2022.05.27 274,98 3,87% -26,92% -0,73% 15,34% 17,92% 18,20%
2022.05.27 90,27 3,71% -12,62% - - - -

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2022.05.27 9 136,42 4,30% -24,72% -8,00% 19,38% 14,17% 18,65%
2022.05.27 165,96 3,69% -27,29% -2,58% - - -
2022.05.27 5 210,90 2,05% 1,48% 13,84% 9,69% 10,64% 9,91%
2022.05.25 3 904,66 0,24% -20,55% -7,35% 12,04% 8,92% 11,84%
2022.05.27 223,70 2,90% -14,98% 1,23% 3,63% 2,29% 8,64%
2022.05.27 423,45 3,58% -15,91% 5,76% 11,16% 11,90% 13,44%
2022.05.27
2022.05.27 234,95 3,70% -12,29% 10,47% 12,88% 13,37% -
2022.05.27 351,84 2,80% -7,18% -0,77% 4,24% 4,25% 6,40%
2022.05.27 1 822,98 3,87% -27,07% -1,23% 14,72% 17,08% 17,06%
2022.05.27 90,03 3,71% -12,82% - - - -

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2022.05.27 270,73 4,30% -24,58% -7,59% 19,99% 14,73% 19,40%
2022.05.27 168,86 3,68% -27,06% -1,86% - - -
2022.05.27 218,48 2,06% 1,78% 14,69% 10,34% 11,28% 12,67%
2022.05.25 183,99 0,25% -20,31% -6,66% 12,71% 9,69% 12,91%
2022.05.27 135,49 2,90% -14,72% 2,02% 4,36% 3,14% 9,63%
2022.05.27 233,02 3,59% -15,65% 6,58% 11,83% 12,55% 14,33%
2022.05.27
2022.05.27 246,00 3,71% -12,02% 11,29% 13,66% 14,29% -
2022.05.27 148,13 2,80% -6,90% 0,00% 4,94% 5,08% 7,47%
2022.05.27 276,64 3,87% -26,84% -0,49% 15,60% 18,08% 18,27%
2022.05.27 90,37 3,73% -12,53% - - - -

Aktiefond F - Sparande från 500 kronor och uppåt

För andelsägare som tecknar direkt genom ODIN Fonders nätbaserade direktkanal, ODIN Online

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2022.05.27 90,26 3,71% -12,62% - - - -

Aktiefond U - Investering över 1 miljon kronor. Andelsklassen är utdelande

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2022.05.27 79,21 3,69% -27,06% - - - -