Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.10.18
2019.10.18 162,60 -0,36% 27,10% 16,41% 11,48% 18,75% 16,09%
2019.10.18
2019.10.18 155,41 -0,45% 14,42% -0,17% 10,70% 13,84% 9,05%
2019.10.18
2019.10.18 144,87 -0,25% 24,96% 15,06% 9,94% 13,60% 10,05%
2019.10.18
2019.10.18 129,40 -0,27% 23,50% 11,80% 6,27% 11,89% 8,65%
2019.10.18
2019.10.18 119,32 -0,80% 18,43% 3,98% 6,26% 8,96% 8,74%
2019.10.18
2019.10.18 175,07 -0,66% 33,72% 23,21% 14,85% 16,07% 13,01%
2019.10.18
2019.10.18 186,86 -0,63% 36,15% 23,81% - - -
2019.10.18 131,57 -0,30% 9,31% 11,37% 7,53% 7,76% 6,53%
2019.10.18
2019.10.18 106,69 -0,62% 12,15% -8,65% 2,18% - -
2019.10.18 210,42 -1,29% 42,92% 45,03% 23,12% 23,73% 18,79%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.10.18
2019.10.18 161,01 -0,37% 26,85% 16,11% 11,20% 18,45% 15,80%
2019.10.18
2019.10.18 153,83 -0,45% 14,19% -0,43% 10,41% 13,54% 8,77%
2019.10.18
2019.10.18 143,46 -0,25% 24,70% 14,77% 9,67% 13,32% 9,78%
2019.10.18
2019.10.18 128,42 -0,27% 23,26% 11,53% 6,02% 11,62% 8,39%
2019.10.18
2019.10.18 118,20 -0,80% 18,20% 3,73% 6,01% 8,70% 8,47%
2019.10.18
2019.10.18 173,20 -0,67% 33,46% 22,90% 14,57% 15,77% 12,72%
2019.10.18
2019.10.18 185,51 -0,63% 35,87% 23,51% - - -
2019.10.18 130,59 -0,31% 9,13% 11,13% 7,28% 7,50% 6,27%
2019.10.18
2019.10.18 105,66 -0,62% 11,93% -8,87% 1,93% - -
2019.10.18 208,53 -1,30% 42,64% 44,67% 22,83% 23,44% 18,50%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.10.18
2019.10.18 5 542,23 -0,37% 26,64% 15,89% 10,98% 18,00% 15,00%
2019.10.18
2019.10.18 3 728,20 -0,45% 13,73% -0,91% 9,72% 10,73% 5,59%
2019.10.18
2019.10.18 10 761,37 -0,25% 23,72% 13,63% 8,58% 12,19% 8,69%
2019.10.18
2019.10.18 2 768,75 -0,27% 22,77% 10,96% 5,13% 10,62% 7,37%
2019.10.18
2019.10.18 198,48 -0,79% 17,26% 2,70% 4,95% 7,61% 7,39%
2019.10.18
2019.10.18 319,73 -0,67% 32,93% 22,30% 13,83% 14,88% 11,72%
2019.10.18
2019.10.18 180,17 -0,63% 34,79% 22,28% - - -
2019.10.18 315,58 -0,30% 8,37% 10,19% 6,27% 6,48% 5,23%
2019.10.18
2019.10.18 160,40 -0,63% 11,04% -9,78% 0,92% -6,24% -3,97%
2019.10.18 1 400,47 -1,30% 41,60% 43,35% 21,63% 21,57% 15,40%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer.

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2019.10.18
2019.10.18 162,08 -0,37% 27,20% 16,52% 11,44% 18,61% 15,87%
2019.10.18
2019.10.18 153,88 -0,45% 14,18% -0,42% 10,42% 13,55% 8,77%
2019.10.18
2019.10.18 143,47 -0,25% 24,71% 14,77% 9,66% 13,32% 9,78%
2019.10.18
2019.10.18 128,40 -0,27% 23,25% 11,53% 6,01% 11,72% 8,57%
2019.10.18
2019.10.18 118,18 -0,80% 18,19% 3,72% 6,00% 8,69% 8,47%
2019.10.18
2019.10.18 185,52 -0,63% 35,87% 23,51% - - -
2019.10.18 130,67 -0,29% 9,19% 11,20% 7,30% 7,61% 6,45%
2019.10.18
2019.10.18 105,67 -0,62% 11,94% -8,87% 1,93% - -
2019.10.18 208,41 -1,29% 42,64% 44,68% 22,81% 23,42% 18,49%