Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.11.26 338,35 -1,82% 41,96% 56,64% 36,19% 24,08% 24,53%
2021.11.26 223,87 -2,02% 55,74% 75,60% - - -
2021.11.26 207,55 -3,46% 30,51% 34,16% 12,05% 11,61% 13,61%
2021.11.26 220,86 -1,17% 28,62% 36,93% 25,43% 15,83% 16,33%
2021.11.26 154,84 -0,36% 28,63% 31,78% 12,09% 10,25% 12,86%
2021.11.26 268,86 -0,86% 37,66% 41,58% 24,43% 18,41% 17,44%
2021.11.26
2021.11.26 274,75 -0,99% 39,51% 37,65% 22,75% 18,88% -
2021.11.26 159,07 -2,16% 11,98% 11,30% 9,30% 9,24% 9,35%
2021.11.26 392,20 -2,70% 65,93% 71,54% 39,32% 29,14% 24,41%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.11.26 333,30 -1,82% 41,65% 56,27% 35,86% 23,77% 24,22%
2021.11.26 222,86 -2,02% 55,39% 75,16% - - -
2021.11.26 204,28 -3,47% 30,21% 33,82% 11,76% 11,33% 13,31%
2021.11.26 218,05 -1,16% 28,34% 36,61% 25,13% 15,55% 16,04%
2021.11.26 152,60 -0,35% 28,36% 31,47% 11,82% 9,98% 12,59%
2021.11.26 264,59 -0,86% 37,35% 41,22% 24,12% 18,12% 17,14%
2021.11.26
2021.11.26 272,10 -0,99% 39,57% 37,69% 22,56% 18,66% -
2021.11.26 156,97 -2,16% 11,73% 11,02% 9,02% 8,96% 9,07%
2021.11.26 386,57 -2,70% 65,57% 71,12% 38,97% 28,82% 24,10%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.11.26 11 426,60 -1,82% 41,40% 55,95% 35,60% 23,53% 23,57%
2021.11.26 220,82 -2,02% 54,70% 74,31% - - -
2021.11.26 4 901,28 -3,47% 29,64% 33,17% 11,22% 10,70% 10,61%
2021.11.26 4 652,28 -1,17% 27,75% 35,92% 24,51% 14,75% 15,06%
2021.11.26 253,30 -0,36% 27,77% 30,81% 11,06% 9,09% 11,57%
2021.11.26 483,36 -0,86% 36,73% 40,52% 23,51% 17,44% 16,23%
2021.11.26
2021.11.26 260,48 -1,00% 38,57% 36,63% 21,61% 17,65% -
2021.11.26 374,73 -2,17% 11,18% 10,43% 8,31% 8,10% 8,11%
2021.11.26 2 569,39 -2,70% 64,83% 70,29% 38,11% 27,83% 22,86%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.11.26 337,82 -1,81% 42,01% 56,71% 36,31% 24,10% 24,38%
2021.11.26 223,84 -2,02% 55,74% 75,59% - - -
2021.11.26 204,74 -3,47% 30,41% 34,02% 11,82% 11,37% 13,34%
2021.11.26 218,40 -1,17% 28,52% 36,79% 25,20% 15,59% 16,20%
2021.11.26 152,84 -0,36% 28,58% 31,69% 11,88% 10,01% 12,60%
2021.11.26 264,98 -0,86% 37,56% 41,44% 24,19% 18,15% 17,16%
2021.11.26
2021.11.26 271,73 -0,99% 39,39% 37,51% 22,51% 18,62% -
2021.11.26 157,19 -2,17% 11,85% 11,14% 9,07% 8,99% 9,22%
2021.11.26 388,44 -2,70% 65,94% 71,55% 39,22% 28,95% 24,16%

Aktiefond U - Investering över 1 miljon kronor. Andelsklassen är utdelande

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.11.26 104,99 -2,02% - - - - -