Våra fonder

Genom att investera i våra fonder kan du ta del av de nordiska, europeiska och globala marknaderna. Nedan ser du en översikt över de fonderna vi erbjuder i olika andelsklasser. Skillnaden mellan de olika klasserna är förvaltningsavgiften.

Översikt och historisk avkastning

Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Aktiefond klass A - Investering över 10 miljoner kronor

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.07.23
2021.07.23 324,39 0,24% 36,10% 56,91% 31,11% 24,48% 21,36%
2021.07.23 190,05 0,58% 32,21% 67,50% - - -
2021.07.23
2021.07.23 199,69 0,34% 25,57% 44,01% 9,32% 14,36% 9,86%
2021.07.23
2021.07.23 217,32 0,67% 26,56% 39,85% 21,21% 16,03% 13,25%
2021.07.23
2021.07.23 145,53 1,04% 20,89% 28,34% 5,71% 8,66% 9,37%
2021.07.23
2021.07.23 246,32 0,83% 26,12% 35,69% 18,65% 16,42% 14,95%
2021.07.23
2021.07.23 246,85 1,04% 25,34% 29,85% 16,81% - -
2021.07.23 156,85 0,04% 10,41% 22,60% 6,75% 8,69% 7,32%
2021.07.23 321,12 0,49% 35,86% 66,02% 30,23% 23,06% 19,47%

Aktiefond klass B - Investering från 1 miljon kronor - 10 miljoner kronor (NOK)

Institutionell investeringsklass - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.07.23
2021.07.23 319,78 0,24% 35,91% 56,50% 30,78% 24,16% 21,06%
2021.07.23 189,36 0,58% 32,03% 67,10% - - -
2021.07.23
2021.07.23 196,72 0,33% 25,40% 43,65% 9,03% 14,06% 9,58%
2021.07.23
2021.07.23 214,72 0,67% 26,38% 39,50% 20,91% 15,75% 12,97%
2021.07.23
2021.07.23 143,53 1,04% 20,74% 28,01% 5,45% 8,40% 9,10%
2021.07.23
2021.07.23 242,63 0,84% 25,95% 35,34% 18,35% 16,14% 14,66%
2021.07.23
2021.07.23 244,02 1,04% 25,17% 29,54% 16,53% - -
2021.07.23 154,91 0,03% 10,26% 22,26% 6,48% 8,41% 7,05%
2021.07.23 316,78 0,49% 35,68% 65,60% 29,89% 22,76% 19,18%

Aktiefond klass C - Sparande från 100 kronor och uppåt

Den "vanliga" investeringsklassen för privatkunder - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.07.23
2021.07.23 10 971,65 0,24% 35,77% 56,22% 30,54% 23,92% 20,40%
2021.07.23 187,94 0,58% 31,67% 66,27% - - -
2021.07.23
2021.07.23 4 727,65 0,33% 25,05% 42,94% 8,51% 13,38% 7,07%
2021.07.23
2021.07.23 4 589,68 0,67% 26,03% 38,81% 20,26% 14,91% 11,99%
2021.07.23
2021.07.23 238,66 1,03% 20,39% 27,38% 4,67% 7,49% 8,10%
2021.07.23
2021.07.23 444,02 0,83% 25,60% 34,69% 17,77% 15,43% 13,75%
2021.07.23
2021.07.23 234,64 1,03% 24,82% 28,88% 15,65% - -
2021.07.23 370,59 0,03% 9,95% 21,62% 5,74% 7,53% 6,09%
2021.07.23 2 109,01 0,49% 35,30% 64,79% 29,02% 21,77% 16,69%

Aktiefond D - Nettoklass, vår billigaste andelsklass för privatkunder

Går att köpa i ODINs ISK och hos vissa utvalda distributörer - Avkastning på över 1 års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning

Fond Datum Kurs/NAV 1 d Hittills i år 1 år 3 år 5 år 10 år
2021.07.23
2021.07.23 323,87 0,24% 36,15% 57,04% 31,24% 24,47% 21,21%
2021.07.23 190,03 0,58% 32,21% 67,49% - - -
2021.07.23
2021.07.23 196,98 0,34% 25,47% 43,73% 9,07% 14,09% 9,59%
2021.07.23
2021.07.23 214,90 0,67% 26,46% 39,59% 20,95% 15,77% 13,12%
2021.07.23
2021.07.23 143,60 1,04% 20,80% 28,10% 5,47% 8,41% 9,10%
2021.07.23
2021.07.23 242,74 0,83% 26,02% 35,43% 18,37% 16,15% 14,66%
2021.07.23
2021.07.23 244,14 1,04% 25,24% 29,60% 16,54% - -
2021.07.23 154,99 0,03% 10,29% 22,27% 6,50% 8,43% 7,19%
2021.07.23 318,03 0,49% 35,86% 66,03% 30,09% 22,86% 19,23%