Mariann Stoltenberg Lind

Mariann Stoltenberg Lind började i ODIN i november 2013 och förvaltar ODINs räntefonder tillsammans med Nils Hast. Mariann är utbildad civilingenjör från NTNU och är dessutom Auktoriserad Finansanalytiker (AFA).

Bakgrund och erfarenhet

Mariann Stoltenberg Lind började arbeta i ODIN i november 2013. Mariann är utbildad civilingenjör från NTNU och är dessutom Auktoriserad Finansanalytiker (AFA). Mariann har tidigare arbetet på Storebrand kapitalförvaltning i 14 år. Där arbetade hon även som kreditanalytiker inom norska räntor och kredit.