Ge en gåva som kan växa med tiden

Att ge bort fondandelar som gåva är en investering som kan bli större med åren. En gåva i en aktiefond kan hjälpa dig att uppfylla små och stora drömmar. Ju längre gåvan blir kvarstående i fonder, desto större sannolikhet för att uppnå en god avkastning.

Vad ger man till släktingar som har allt? Kanske är svaret en slant i en aktiefond? Det kan bli en extra lönsam present, som både du och den du vill fira kan ha stor nytta av.

Fondsparande är en bra present för alla tillfällen – jul, födelsedag eller konfirmation. På lång sikt kan de pengar som sparas i ODINs fonder hjälpa till att uppfylla små och stora drömmar. ODINs förvaltare letar hela tiden efter de bästa möjligheterna till en bra avkastning, så att din gåva ökar i värde.

Så gör du:

Du kan antingen göra ett engångsköp eller börja med ett regelbundet sparande. Det innebär att du köper och ger bort andelar i en aktiefond genom en regelbunden överföring en gång per år.

Så här gör du om mottagaren är kund hos ODIN:

Är mottageren kund hos ODIN sen tidigare går det bra att göra en insättning på önskad fonds bankgironummer. Använd dig utav mottagarens personnummer samt VPS-kontonummer som referens. Önskas ett gåvokort, vänligen kontakta ODINs kundservice.

Så här gör du om mottagaren inte är kund hos ODIN sen tidigare:

Om mottagaren inte är kund hos oss sen tidigare behöver vi få in ens signerad teckningsblankett samt en vidimerad kopia av legitimation av mottagaren. Vänligen notera att om mottagaren är minderårig så behöver vi en vidimerad legitimation på samtliga vårdnadshavare samt att deras signaturer på teckningsblanketten. När blanketten är ODIN tillhanda och kontot är öppnat kan du göra insättningen på önskad fonds bankgironummer. Använd dig utav mottagarens personnummer samt VPS-kontonummer som referens. Önskas ett gåvokort, vänligen kontakta ODINs kundservice.

Så här gör du om du själv är kund hos ODIN och vill ge bort dina egna fondandelar som gåva:

Fyll då i blanketten ”Överföring av Fondandelar/Gåva”. Om mottagaren inte är kund sen tidigare måste ett nytt konto öppnas och vi behöver få in en teckningsblankett enligt föregående punkt.

Överföring av andelar är kostnadsfritt hos ODIN och ingen beskattning sker vid överföring av andelar som gåva, utan mottagaren inträder i givarens skattemässiga situation. Detta innebär bland annat att givarens “genomsnittliga anskaffningsvärde” (GAV) medföljer vid överföringen av andelarna och att beskattning sker först vid en framtida försäljning av fondandelarna.

Samtliga blanketter hittar du här.

Fyll i blanketterna och skicka dem per e-post till trade@odinfond.no.

Du kan även skicka dem via fax eller post.