Så får ditt företag tillgång till ODIN Online med BankID

Få full kontroll på företagets fondportfölj och behållning genom ODIN Online, samt tillgång till fondhandel digitalt.

Företag har nu möjlighet att logga in på ODIN Online om de har registrerat personer med fullmakt/dispositionsrätt för företagets VPS-konto(n). De personer som är registrerade och står som användare i våra system kan logga in med sitt personliga BankID.

Registrering?
För att registrera företagets användare, fyll i nedanstående tillgångsfullmakt:
Registrera företagets användare – ODIN Online

Kom ihåg att fullmakten måste signeras på företaget vägnar av en person med signaturrättigheter. Vi kommer att registrera det i våra system så fort vi har fullmakten tillhanda. Inloggning kommer vara tillgänglig följande vardag.

Ifylld fullmakt och dokumentation skickas till:
E-post: trade@odinfond.no
Fax: 08 – 407 14 66
Post: ODIN Fonder, BOX 238, 101 24 Stockholm

Riktlinjer
Registrerade användare (antingen en reell rättighetshavare eller en person som företaget har givit fullmakt) kommer att ha tillgång till ODIN Online via sitt personliga BankID. Denna person/-er kommer att kunna disponera företagets fondportfölj och VPS konto(n), samt genomföra både köp, försäljningar och byten av fonder.

Företaget förpliktar sig att hålla listan över användare av företagets konto(n) uppdaterad och aktuell. Alla användare har möjlighet att radera andra användare elektroniskt via ODIN Online. Om det ska läggas till nya användare av kontot måste ODIN erhålla detta skriftligt från företaget, signerat av en faktisk rättighetshavare.

Vid frågor om inloggning med BankID för företag – kontakta oss på telefon 08-407 14 00 eller skicka e-post till kontakt@odinfonder.se