ODIN Fastighet C SEK

ODIN Fastighet investerar i nordiska börsnoterade fastighetsbolag. Våra bolag äger fastigheter inom olika segment, exempelvis kontor, logistik, bostäder och samhällsfastigheter och är ofta involverade i projektutveckling. Kontor och lager/logistik utgör tillsammans ungefär halva portföljen. Geografiskt är runt 75 procent i Sverige och runt 15 procent i Norge och Finland. Vi letar efter bolag som över tid uppvisat en bra förmåga att växa lönsamt och vi vill bygga en portfölj med goda kassaflöden.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.