ODIN Fastighet C SEK

ODIN Fastighet investerar primärt i näringsfastigheter på den nordiska marknaden. Alla investeringar görs i börsnoterade bolag som äger olika typer av fastigheter, ex. kontor, hotell, köpcenter och lager. Lager och logistik utgör en väsentlig del och tillsammans utgör dessa segment över hälften av portföljen. Handel, bostäder och hotell är också representerade i fonden. Geografiskt är runt 75 procent i Sverige och runt 20 procent i Norge och Finland. Vi letar efter bolag som över tid uppvisat god tillväxt och avkastning på kapital i kombination med låg finansiell risk, goda utsikter och gärna ett lågt pris på aktien i förhållande till resultat och kassaflöde.