ODIN Norge C

ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande. I Norge skapas dessa värden till stor del av världsledande företag inom energi-, shipping-, fisk och annan råvarubaserad verksamhet. Dessutom är finans, teknologi och traditionell industri viktiga sektorer. Genom fonden ODIN Norge kan även du ta del av värdeskapandet som sker i det norska näringslivet. ODIN Norge C är en andelsklass i ODIN Norge med ett lägsta teckningsbelopp på 3 000 norska kronor.