Vigdis M. Almestad

Vigdis Merete Almestad är senior portföljförvaltare på ODIN Fonder och tog över förvaltningen av ODIN Norge den 15 augusti 2016. Vigdis har över 25 års erfarenhet från aktieförvaltning. Hon har tidigare arbetat som förvaltare på Avanse Forvaltning och Folketrygdfondet, varit investeringsdirektör för ett family office samt assisterande investeringsdirektör i Orkla. Hon har även arbetat på Finansdepartementet.

Bakgrund och erfarenhet

Vigdis är civilekonom och har en MBA från Norges Handelshögskola i Bergen och är auktoriserad finansanalytiker från Norske Finansanalytikeres Forening.