ODIN Sustainable Corporate Bond C SEK

Räntefonden ODIN Sustainable Corporate Bond är en svenskregistrerad obligationsfond. Fonden förvaltas aktivt och investerar i svenska, nordiska och andra utländska företagsobligationer. Fonden följer specifika hållbarhetskriterier. ODIN Sustainable Corporate Bond C är en andelsklass i ODIN Sustainable Corporate Bond med ett lägsta teckningsbelopp på 3 000 kronor.