ODIN Emerging Markets C SEK

ODIN Emerging Markets består av bolag på tillväxtmarknader med starka marknadspositioner, hög kapitalavkastning och bra ägarstyrning. Många av våra bolag säljer sina varor direkt till konsumenten och drar därför nytta av tillväxten i medelklassen samtidigt som de i hög grad är skyddade mot politiska verkningar och teknikskiften. Med fokus på stabila affärsmodeller med goda tillväxtmöjligheter är fonden väl rustad att skapa god avkastning under kommande år. Vi vill äga bolag som verkar på olika marknader och som säljer olika produkter till olika kunder. Det är en defensiv fond för de kunder som vill ta del av tillväxten och välståndsökningen på tillväxtmarknader men som inte vill ha för hög risk.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.