Års- och halvårsrapporter

Lär dig mer om ODIN och få en uppsummering av året som gått. Få inblick i fondernas portföljer, kommentarer från förvaltarna, styrelsens årsberättelse och ODINs räkenskaper. Vi tar också ett avstamp varje halvår genom vår halvårsrapport.

Årsrapporter

Halvårsrapporter