Kundinformation

Personskydd

ODIN behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den norska personuppgiftslagen och värdepapperslagen och har tystnadsplikt om det som de i sin verksamhet får kännedom om gällande andras förhållanden

Rutiner

Bästa möjliga resultat
ODIN har skyldighet att arbeta för att uppnå bästa möjliga resultat i de fonder som vi förvaltar samt för dig som kund vid utförande av order. ODIN Forvaltning har väl definierade riktlinjer för att säkra bästa möjliga resultat.

Ersättningsmodell

Konkurrenskraftiga ersättningsvillkor
ODINs ersättningsmodell beslutas av styrelsen för ODIN Forvaltning AS efter behandling i en särskild kommitté. ODIN ska erbjuda konkurrenskraftiga ersättningsvillkor.