Kundinformation

Personskydd

ODIN behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den norska personuppgiftslagen och värdepapperslagen och har tystnadsplikt om det som de i sin verksamhet får kännedom om gällande andras förhållanden

Rutiner

Bästa möjliga resultat
ODIN har skyldighet att arbeta för att uppnå bästa möjliga resultat i de fonder som vi förvaltar samt för dig som kund vid utförande av order. ODIN Forvaltning har väl definierade riktlinjer för att säkra bästa möjliga resultat.

FATCA / CRS

Skattskyldig i ett annat land?
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) är en lag som antagits i USA för att säkerställa efterlevnad av skatteskyldigheter och för att förhindra skatteflykt genom användning av utländska finansinstitut. ODIN Forvaltning AS omfattas av de så kallade FATCA-reglerna.

Ersättningsmodell

Konkurrenskraftiga ersättningsvillkor
ODINs ersättningsmodell beslutas av styrelsen för ODIN Forvaltning AS efter behandling i en särskild kommitté. ODIN ska erbjuda konkurrenskraftiga ersättningsvillkor.

Integrering av hållbarhetsrisker är en del av den övergripande riskbedömningen för våra fonder och ingår därför i alla riskreferenser i riktlinjerna för ersättning.