Varför ska man spara i fonder?

De allra flesta har önskemål, framtidsplaner eller drömmar som gör det nödvändigt att lägga undan pengar idag för att kunna ha nytta och njuta av dem senare. Ett sätt att spara ihop till dina drömmar är att investera i fonder.

Att planera sitt sparande

Att ha ett regelbundet sparande är viktigt. Antingen man sparar till en bostad, en resa, konsumtion eller kanske till en pension med lite guldkant. Eller för att helt enkelt ha en buffert för oförutsedda utgifter. Val av sparbelopp och risknivå bestämmer du med hänsyn tagen till hela din finansiella situation och vilken sparhorisont du har. Enklast är att spara varje månad med automatisk dragning från lönekonto eller liknande. Det man eftersträvar är naturligtvis att den dag man ska använda pengarna så ska de ha ökat i värde, även med hänsyn tagen till skatt och inflation.

Aktiefonder är ett sätt att spara. Här kan man förvänta sig en högre avkastning än till exempel genom ett banksparande. Möjligheten till högre avkastning kommer genom investeringar som fonden gör i företag som över tiden skapar mervärden. Men det innebär också en större risk med tanke på upp-och nedgångar i marknaden som gör att dina fonder både kan öka och minska i värde. Valet beror på vilken risk man är villig – och har möjlighet – att ta. Tänk på att inte ”lägga alla ägg i samma korg” då du sparar i fonder, utan att sprida risken genom att investera i olika regioner och sektorer.

ODINs investeringsfilosofi

ODIN Fonder är en äkta aktiv förvaltare som grundligt analyserar de bolag vi väljer in i våra fondportföljer. Vi äger ett begränsat antal bolag i varje fond för att maximera utvecklingen av våra bästa investeringsidéer. Utvecklingen i våra fonder kommer därför att svänga mer än jämförelseindex. Vår filosofi bygger på att en grundlig analys och ett aktivt val av bolag ger en högre avkastning över tid jämfört med att äga ”hela marknaden”, vilket man gör med indexnära fonder.

Här finner du mer information av vår investeringsfilosofi >>