Sparande till barn

Vi vill alla våra barns bästa. Att börja spara till dem tidigt är ett bra sätt att ge dem en trygg ekonomisk start i livet.

Givetvis vill vi alla våra barns bästa och att spara i fonder är ett bra alternativ till detta långsiktiga sparande. Kanske vill även mor- eller farförälder spara till sina barnbarn? Det går precis lika bra. Oavsett vem som avsätter pengarna så kan ett regelbundet sparande växa till en betydlig summa över tid.

Varför välja aktiefonder?

För oss på ODIN är långsiktighet viktigt när man sparar i fonder. Sparar man till sina barn har man vanligen en tidshorisont på upp till 18 år.  Med ett så långt tidsperspektiv är det bra att ha en aktieandel i sitt sparande. Och aktiefonder är ett enkelt sätt att spara i aktier. Både teori och historia visar att fonder kan ge en meravkastning över tid jämfört med traditionellt banksparande. På det sättet ökar möjligheten för ditt barn att ha en bra ekonomisk buffert vid starten på sitt vuxna liv.

Vad bör man tänka på innan man startar sparandet?

Innan du börjar spara åt ditt barn måste du bestämma om du ska spara i ditt eller barnets namn. Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativ.

Spara i barnets namn

Fördelar:

  • Föräldrarna kan inte göra av med barnens pengar. Vid en skilsmässa är det svårare för den ena föräldern att ta ut pengarna som man har sparat till barnet om de står i barnets namn.

Nackdelar:

  • Barnet kan själv bestämma över pengarna när han eller hon fyllt 18 år, om ingenting annat har avtalats i förväg.

Spara i föräldrarnas namn

Fördelar:

  • Man riskerar inte några reduceringar av studiebidraget i och med att pengarna inte är direkt kopplade till barnet.
  • Föräldrarna bestämmer över sparpengarna tills de väljer att ge barnen ansvar för dem.

Nackdelar:

  • En risk med att spara i föräldrarnas namn är att pengarna ingår i bodelningen vid skilsmässa eller dödsfall.