Specialfonder

Genom ODIN Micro Cap får du exponering mot riktigt små och lönsamma kvalitetsbolag med etablerade affärsmodeller. Mindre bolag har lättare att växa och ger en större chans till högre avkastning då de har en förväntat högre tillväxttakt jämfört med stora, redan etablerade företag. Fonden kan komma att ha höga fluktuationer och har en hög risk, och är lämplig för dig som har en lång investeringshorisont.

Fonden handlas månatligen och riktar sig främst till institutionella investerare.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.