Lev av ditt sparande

Att spara i fonder betyder att ditt ihopsparade kapital ska jobba hårt för dig och växa fram tills den dag du behöver pengarna.

Det är nästan omöjligt att veta vilken tidpunkt som är den bästa för att köpa  eller sälja andelar i  en aktiefond. Lyckligtvis finns det en lösning som reducerar risken för otur med tidpunkten för köp eller försäljning:

• Gå in i fonden gradvis (exempelvis med ett månadssparande vilket gör att detta sker automatiskt)
• Ha en lång horisont på ditt sparande
• Gå gradvis ut ur fonden och sälj dina andelar över längre tid

Under den period som du gradvis lämnar fonden får du ett stadigt tillskott i kassan som ger möjligheter som inte hade funnits annars. Resten av sparpengarna ligger kvar i fonden och följer värdeutvecklingen på marknaden.