Investeringsfilosofi och ESG

ODIN Fonder är en aktiv, ansvarsfull och långsiktig fondförvaltare som grundades 1990. På uppdrag av våra andelsägare jobbar vi hårt varje dag för att skapa värde för framtiden.

Varför ODIN som din investeringspartner?

Vår investeringsmodell innebär att våra fonder investerar i kvalitetsbolag med hållbara affärsmodeller och ett långsiktigt värdeskapande i fokus, vilket tenderar att ge en bättre långsiktig avkastning. Våra förvaltare arbetar varje dag med att försöka hitta de bästa bolagen där framtidsutsikterna inte redan är fullt inprisade i aktiekursen.

ODIN som ansvarsfull förvaltare
Vi arbetar för att hitta företag med hållbara affärsmodeller som kan skapa värde för aktieägarna på lång sikt. Med en hållbar verksamhet uppfyller företagen de samhällsmässiga kraven inom sociala och miljömässiga frågor och följer de vedertagna riktlinjerna för god bolagsstyrning.

CO2-avtryck på våra fonder
Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras.

Så hittar vi de bästa bolagen
Att dela kunskap och information, samarbeta i team och arbeta mot ett gemensamt mål är grunderna inom ODINs förvaltningskultur. När flera erfarna förvaltare jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål, blir helheten större än summan av delarna. Vår förvaltningskultur och vår laganda är därför helt avgörande för vår framgång.