Nominee registrering

Nominee registrering i ODINs andelseierregister

Värdepappersföretag, register eller förvaltningsbolag som önskar nominee registrering i norska verdipapirfonds andelsägarregister måste inneha tillåtelse enligt norska värdepappersfondlagen (verdipapirfondloven) § 4-10 fjärde avsnittet,  samt föreskriften till värdepappersfondlagen (verdipapirfondloven) §13-2.

Tillåtelsen hämtas från Finanstilsynet. En utförlig vägledning om söknad om tillåtelse att registreras som nominee finns på Finanstilsynets hemsida: