Njut av det goda livet som pensionär

Många oroar sig för om pensionen kommer att räcka till när den dagen väl kommer. Börja pensionsspara redan i dag så kan du lugnt se fram emot din tid som pensionär.

Då vi blir pensionärer vill nog de flesta av oss enbart njuta av livet. Vad det innebär är naturligtvis individuellt, men frågan man behöver ställa sig är om pensionen kommer att räcka till det man drömmer om? Pensionsålders-utredningen har även lagt ett förslag till regeringen som bland annat innebär höjd pensionsålder. Vad kommer det att innebära för dig?

Oavsett när man vill gå i pension är det bra att börja spara pensionsmedel på egen hand. Genom att följa tre enkla riktlinjer kan du undvika de största fallgroparna med det egna pensionssparandet:

  1. Börja pensionsspara tidig
  2. Spara i aktiefonder då du har lång horisont på ditt sparande
  3. Gör ett aktivt val hos Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten

Alla ODINs aktiefonder finns tillgängliga för sparande i premiepensionssystemet. Att byta till ODIN Fonder hos Pensionsmyndigheten är enkelt. Gå in på Pensionsmyndighetens hemsida: www.pensionsmyndigheten.se och logga in med E-legitimation eller den kod du fått från dem. Eller ring för personlig service på telefon: 0771-776 776

PPM kod ny

IPS

Individuellt avdragsgillt pensionssparande.

IPS var tidigare ett förmånligt sparande med generösa avdragsregler. Dessa har successivt ändrats och under 2015 hade du rätt att dra av inbetalningar på 1800 kr. Sedan 1 januari 2016 har avdragsrätten tagits bort helt. Det är därför viktigt att välja ett annat pensionssparande för att undvika dubbelbeskattning.