Aktiefonder

Genom ODINs aktiefonder blir du delägare av attraktiva, börsnoterade företag som är väl positionerade i marknaden och har presterat samt skapar värde långsiktigt.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Aktiefonder passar för

  • dig som vill spara långsiktigt, 5 år eller längre
  • dig som tål svängningarna på marknaden
  • dig som vill ha möjlighet att uppnå högre avkastning än på ett sparkonto

Varför välja aktiefonder från ODIN?

  • vi jobbar ständigt för att leverera god avkastning på dina sparpengar
  • vi känner alla våra portföljbolag väl och tar stort ansvar som ägare
  • vi har över 20 års erfarenhet och kan visa till goda resultat med vår förvaltningsfilosofi

Så här köper du våra aktiefonder