Våra förvaltare

Att dela kunskap och information, samarbeta i team och arbeta mot ett gemensamt mål är stöttestenarna inom ODINs förvaltningskultur. När flera erfarna förvaltare jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål, blir helheten större än summan av delarna. Vår förvaltningskultur och vår laganda är därför helt avgörande element i vår framgång.

Alexander Miller

Investeringsdirektör
Alexander Miller är investeringsdirektör aktier. Han har arbetat med kapitalförvaltning länge och har en gedigen erfarenhet inom branschen.
Läs mer

Nils Hast

Investeringsdirektör
Investeringsdirektör räntor och ansvarig förvaltare av ODIN Fastighet och ODIN Sustainable Corporate Bond, i samtliga andelsklasser.
Läs mer

Jonathan Schönbäck

Senior Portföljförvaltare
Ansvarig förvaltare för ODIN Small Cap och ODIN Micro Cap och medförvaltare av ODIN Sverige, i samtliga andelsklasser.
Läs mer

Hans Christian Bratterud

Portföljförvaltare
Ansvarig förvaltare för ODIN Sverige och medförvaltare av ODIN Small Cap och ODIN Micro Cap, i samtliga andelsklasser.
Läs mer

Håvard Opland

Senior Portföljförvaltare
Ansvarig förvaltare ODIN Global och delförvaltare av ODIN Emerging Markets, i samtliga andelsklasser.
Läs mer

Harald Nissen

Senior Portföljförvaltare
Ansvarig förvaltare ODIN Global och förvaltare för ODIN Sustainable Equities, i samtliga andelsklasser.
Läs mer

Atle Hauge

Senior Portföljförvaltare
Ansvarig förvaltare för ODIN Norge, i samtliga andelsklasser.
Läs mer