Våra förvaltare

Att dela kunskap och information, samarbeta i team och arbeta mot ett gemensamt mål är stöttestenarna inom ODINs förvaltningskultur. När flera erfarna förvaltare jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål, blir helheten större än summan av delarna. Vår förvaltningskultur och vår laganda är därför helt avgörande element i vår framgång.

Nils Hast

Senior Portföljförvaltare
Ansvarig förvaltare ODINs Fastighet och ODINs räntefonder (ränteprodukterna erbjuds enbart i Norge)
Läs mer

Mariann Stoltenberg Lind

Senior Portföljförvaltare
Förvaltar ODINs räntefonder: ODIN Rente, ODIN Likviditet, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Europeisk Obligasjon och ODIN Kreditt. (dessa produkter erbjuds enbart i Norge)
Läs mer