Fondegenskaper

På ODIN Fonder är vi väldigt måna om att fondsparande ska vara enkelt att förstå och att din behållning ska vara tillgänglig för dig i alla de kanaler där du väljer att följa utvecklingen på dina fonder.

Lönsamt

Vill du ha möjligheten att få en högre avkastning på dina sparpengar än vad du vanligtvis kan få på ett sparkonto, genom till exempel aktiefonder, kommer du troligtvis att behöva ta en något högre risk och utsätta dina sparpengar för de svängningar som råder på aktiemarknaden. Det är nämligen dessa svängningar som genererar avkastningen på lång sikt.

Enkelt

Det kräver en del från dig som sparare att investera i enskilda aktier och räntepapper på egen hand. När du investerar i en fond, å andra sidan, får du en professionell förvaltare som gör det jobbet åt dig. Förvaltaren sätter samman en portfölj med goda investeringar och modifierar den sedan kontinuerligt efter utvecklingen på finansmarknaderna.  Det gör att du kan lägga din tid på andra saker om du hellre överlåter förvaltningen till våra fondförvaltare.

Tryggt

Alla fonder som ODIN erbjuder klassas om värdepappersfonder. Detta innebär att vi måste följa värdepapperslagen samt reglerna från norska Finanstilsynet och Verdipapirfondenes Forening, vilket i sin tur innebär att våra kunder har ett mycket bra konsumentskydd.

Det är värt att notera att alla fonder som finns på marknaden inte är värdepappersfonder. I beteckningen “värdepappersfond” ingår aktiefonder, blandfonder, penningmarknadsfonder och obligationsfonder. Den huvudsakliga skillnaden mellan en värdepappersfond och en fond som inte klassas som värdepappersfond är att den sistnämnda är svagare reglerad och har en högre grad av frihet när det gäller investeringsmöjligheter och kostnadsbild samt att konsumentskyddet inte behöver vara lika starkt som för en värdepappersfond.

Tillgänglig

För oss på ODIN Fonder är det viktigt att det är enkelt för dig som kund att spara i våra fonder, att du enkelt och genom olika kanaler kan se din behållning och följa utvecklingen på dina fonder men även att det är enkelt den dagen du vill sälja ditt innehav.  Du har en lagstadgad rätt att när som helst sälja dina fondandelar till en kurs som motsvarar fondandelarnas marknadsvärde.

När det gäller sparande är flexibilitet viktig och då är det skönt att veta att dina pengar finns tillgängliga när du behöver dem och inte är låsta till en viss pensionsålder eller andra fasta parametrar som tidpunkt eller syfte.