Tips till dig som vill spara i fonder

För de allra flesta människor är det viktigt med ett långsiktigt sparande. En bra möjlighet till att skapa ekonomisk frihet på lång sikt är att spara i aktiefonder. Med aktiefonder och ett fast månadssparande kommer du närmare din dröm för varje dag.
  1. Ett regelbundet sparande

Ett månadssparande innebär att ditt sparande blir regelbundet och att du inte behöver fundera över ”rätt” köptillfälle. Du köper då dina andelar över tid vilket jämnar ut svängningarna på marknaden. Ett månadssparande passar de allra flesta och du själv kan välja hur mycket du vill spara varje månad.

Engångsbelopp
Du kan även investera ett engångsbelopp i en eller flera aktiefonder. Är det en större summa pengar kräver placeringen en något större eftertanke när det gäller val av investeringstidpunkt. Sparar du långsiktigt reduceras risken för att ha valt fel tidpunkt.

Läs mer om sambandet mellan svängningar på marknaden och avkastning

  1. Långsiktighet

För oss på ODIN är långsiktighet viktigt.  Långsiktiga investeringar innebär att man behåller sina placeringar över tid och på det sättet får del av det underliggande värdeskapande som sker i företagen. Detta som motsats till kortsiktig aktiehandel där du försöker sälja på toppen och köpa när marknaden är på botten.

  1. Genomtänkta val

Det är många faktorer att ta i beaktande när du planerar ditt sparande. En av dem är hur aktiv du kommer att vara. Och det bestämmer du naturligtvis själv. Vissa vill aktivt följa utvecklingen av fonden, medan andra vill lägga så lite tid som möjligt på sitt sparande.

Någon gång under sparandets gång kommer du säkert även att fundera över om det är läge att byta fonder. Också det kräver eftertanke. Tänk på att ett fondbyte räknas som en försäljning och ett nytt köp. Det finns därför skattemässiga faktorer att ta hänsyn till. Om du har gjort en vinst under ditt sparande måste du betala skatt på den, om du har gjort en förlust kan du eventuellt få göra avdrag för den.

Vi på ODIN kan inte ge någon personlig rådgivning. Däremot informerar vi gärna om vår investeringsfilosofi och de fonder som finns i vårt utbud. Sedan kan du själv eller tillsammans med exempelvis rådgivare på din bank planera ditt sparande. Det är viktigt att det baseras på din sparhorisont och din vilja och möjlighet att acceptera svängningar i marknaden.

Det viktigaste är inte hur mycket du sparar utan att du gör det.