Hållbara investeringar

Med hållbara investeringar menar vi att företagens verksamhet uppfyller de samhällsmässiga kraven inom sociala- och miljömässiga frågor och att företagen följer de vedertagna riktlinjerna för god bolagsstyrning. Vi försöker identifiera företag som kan skapa värde för aktieägarna på lång sikt och vi integrerar alltid ansvarsfulla och hållbara parametrar i våra investeringsanalyser och investeringsbeslut.

Så arbetar vi med hållbarhet i vårt analysarbete
Hållbarhet är en naturlig del i allt vi gör. Vi investerar i företag som skapar värde på lång sikt och det kräver att företagen vi investerar i har en hållbar verksamhet.

ODIN:s riktlinjer för hållbara investeringar
Här kan du läsa om de riktlinjer som ligger till grund för de val vi gör i vår förvaltning ur hållbarhetssynpunkt.

Mätning av fondernas klimatavtryck
Genom att mäta klimatavtrycket sätter vi koldioxidutsläppen på agendan. Här får du en översikt över koldioxidintensiteten i våra fonder.