Risk

Har du en långsiktig horisont på ditt sparande bör du värdera att spara i aktiefonder. Generellt sett finns det ett stort samband mellan hur stora svängningar du får acceptera i dina fonder och hur hög avkastning du kan förvänta dig.

Det är svårt att uppnå en meravkastning utan att “utsätta” sina pengar för svängningarna på aktiemarknaden. Frågan är vilken slags svängningar som du kan leva med och hur bra betalt du kan förvänta dig att få för detta – svaret är givetvis individuellt och beror helt på din specifika livssituation.

Svängningarna i en fond märks i första hand genom att värdet på fondens andelar varierar. Många upplever dessa svängningar som något negativt, men de har även en positiv effekt, eftersom värdet på fondandelarna även kan stiga.
Om du funderar på att spara i aktiefonder är det därför viktigt att avgöra hur stora svängningar just du klarar av

Skillnad på kort och lång sikt

De flesta har noterat att aktiekurser kan svänga rejält på kort sikt. Men visste du att risken för att dina pengar blir mindre värda på lång sikt är högre på ditt sparkonto i banken än i en aktiefond?
Orsaken till det är att prisökningar och skatt äter upp stora delar av ränteavkastningen på ditt sparkonto. Det kan innebära att dina pengar blir mindre värda med tiden. När du utsätter dina sparpengar för aktiemarknadens svängningar bidrar den förväntade meravkastningen till att risken för att dina pengar tappar köpkraft reduceras. Därför tycker vi att ett långsiktigt sparande innehålla en andel aktiefonder.

Långsiktigt sparande

När du spelar på Lotto har du möjlighet att vinna en stor summa mot en liten insats. Värdet av insatsen varierar inte heller i takt med att dragningen närmar sig. Men risken för att du förlorar insatsen är så hög att ingen ekonomisk rådgivare kan rekommendera spelet som en investering.

Som en jämförelse är sannolikheten för att man får en bra avkastning av en aktiefond på lång sikt så relativt stor att de flesta ekonomiska rådgivare kan rekommendera aktiefonder för ett långsiktigt sparande, även om värdet kan variera mycket längs vägen. En nackdel med värdesvängningarna i en fond är att många av oss blir nervösa när de ser att värdet på sparpengarna sjunker. Det du ska komma ihåg är att om du sparar i fonder har du en professionell förvaltare som följer upp dina investeringar åt dig och vakar över dina investeringar varje dag, så att du kan lägga din kraft på annat.

Se historisk avkastning för ODINs aktiefonder