ODIN USA C

ODIN Fonder är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande. Aktiefonden ODIN USA investerar i utvalda amerikanska bolag i olika typer av sektorer och branscher. Detta betyder att du som kund inte behöver fundera på vilken sektor eller vilken aktie på den amerikanska marknaden som du skal investera i. Genom aktiefonden ODIN USA kan du ta del i värdeskapandet som sker i USA. ODIN USA C är en andelsklass av ODIN USA med minsta teckningsbelopp på 3 000 norska kronor