ODIN Sustainable Corporate Bond A SEK

Räntefonden ODIN Sustainable Corporate Bond är en svenskregistrerad obligationsfond. Fonden förvaltas aktivt och investerar i svenska, nordiska och andra utländska företagsobligationer. Fonden följer specifika hållbarhetskriterier. ODIN Sustainable Corporate Bond A är en andelsklass i ODIN Sustainable Corporate Bond med ett lägsta teckningsbelopp på 10 000 000 kronor.