Makrokommentar mars

Uppgång i Europa, en relativt flack utveckling på räntemarknaden och en låg inflation som håller räntebanan nere.

De ekonomiska nyckeltal som inkommit hittills under 2017 har i hög grad överraskat positivt och bidragit till den goda stämningen på finansmarknaderna. Vi har fått särskilt goda nyheter från Europa där inköpschefernas index (PMI) i mars steg till den högsta nivån på nästan sex år. Det europeiska aktieindexet Euro Stoxx 50 utvecklades fint och steg med hela 5,5 procent under den gångna månaden.

OECD publicerade i mars en uppdatering av sina prognoser för den ekonomiska utvecklingen. OECD räknar med att den globala ekonomiska tillväxten ska hämta sig något men att den fortsatt kommer att vara svag. Organisationen lyfter även fram en rad riskfaktorer som kan hota den sköra ekonomiska tillväxten. Bland annat anförs politisk osäkerhet och handelshinder som hämskor för tillväxten. Därtill gör höga huspriser och ökad skuldsättning ekonomin sårbara i vissa länder.

Läs hela vår Makrokommentar mars 2017

Skrivet av

Senior Portföljförvaltare
Mariann Stoltenberg Lind började i ODIN i november 2013 och förvaltar ODIN Sustainable Corporate Bond som marknadsförs i Sverige och ODINs övriga räntefonder tillsammans med Nils Hast. Mariann är utbildad civilingenjör från NTNU och är dessutom Auktoriserad Finansanalytiker (AFA).

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.