Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Corporate Bond mars

Mars blev en positiv månad trots all bankoro.

Efter februari där obligationsmarknaden präglades av stigande marknadsräntor blev mars en positiv månad för fonden. Detta trots att mars var en orolig månad generellt med bankoro både i USA och i Europa.

Oroliga finansmarknader i mars
Bankoron i USA och Europa påverkade finansmarknaderna. På obligationsmarknaden steg kreditmarginalerna under hela månaden, både på den nordiska och europeiska marknaden. Marknadsräntorna sjönk, till följd av ökad osäkerhet och möjligheten att centralbankerna börjar komma till vägs ände med ränteökningarna.

Investering i en social obligation
Fonden investerade i en social obligation utgiven av den brittiska banken NatWest Group i mars. Obligationen, som är den tredje sociala obligationen som ges ut av banken, kommer att gå till att stödja kvinnligt företagande i Storbritannien genom tillgång till finansiering och rådgivning. Detta inkluderar finansiering av kvinnliga enmansföretag, små och medelstora företag, partnerskap där majoriteten av ägarna är kvinnor, samt organisationer som erbjuder resurser till kvinnor som startar företag.

Kvinnligt entreprenörskap i Storbritannien är underrepresenterat jämfört med andra europeiska länder, och den sociala obligationen syftar därför till att minska finansieringsgapet för kvinnoledda företag i Storbritannien.

NatWest Groups sociala obligation bidrar till fondens hållbarhetstema Hälsa, Livskvalitet och Social Inkludering. Investeringen utgör fondens andra sociala obligation. Fondens första sociala obligation är en obligation utgiven av det belgiska bankförsäkringsbolaget KBC Group, där lånebeloppet går till finansiering av tillgång till hälso- och sjukvård och utveckling av sjukhus i Belgien. Fondens två sociala obligationer utgör fyra procent av fondens portfölj i slutet av mars.

Vi utökade också vår position i tyska Commerzbanks gröna obligation. Fondens investeringar i gröna obligationer uppgår till 74 procent medan 17 procent är placerade i vanliga obligationer utgivna av företag som genom sin verksamhet bidrar till ett eller flera av fondens utvalda hållbarhetsteman.

Fonden gjorde inga försäljningar under månaden. En grön obligation utgiven av det svenska fastighetsbolaget Kungsleden förföll dock och köptes tillbaka av emittenten.

Fondens förvaltare Nils Hast och Mariann Stoltenberg Lind

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.