Förvaltarkommentar ODIN Micro Cap juni

Efter en stark avslutning på 2023 fortsatte mikrobolagsmarknaden att gå upp under det första halvåret 2024.

Efter en stark avslutning på 2023 fortsatte mikrobolagsmarknaden att gå upp under det första halvåret 2024. Fonden har också utvecklats bättre än index hittills i år. Juni blev dock en svagare månad för fonden i både absoluta och relativa termer.

Under juni har vi inte gjort några större förändringar i fonden. Hittills i år har vi köpt in två nya innehav, Novotek och Alligo samt sålt ut VBG, Cbrain och Lumenradio.

Bäst utveckling under månaden såg Bergman & Beving och Stille. Fondens minsta innehav Genovis hade sämst utveckling under månaden. Hittills i år har Bergman & Beving och Medcap haft bäst utveckling, medan Hanza och Genovis haft svagast utveckling aktiekursmässigt.

Bastubolaget Harvia är fondens största innehav och bästa bidragsgivare hittills i år. Aktien såg en lite svagare utveckling i juni efter en mycket stark inledning på året. Bolaget hade kapitalmarknadsdag i slutet av maj där nya finansiella mål presenterades. Tillväxtmålet höjdes men marginalmålet på 20% hölls på oförändrad nivå, vilket kan upplevas konservativt givet att bolaget lyckades hålla sig på sitt marginalmål även när marknaden varit som värst efter covid med stora volymtapp. Vi imponeras av den höga lönsamhet som finns i Harvia och ser det som ett kvitto på en stark position och varumärke i kombination med effektiv produktion. Vi ser en spännande tillvätresa internationellt för bolaget där bastumarknaden växer i kombination med hög lönsamhet framöver.

Fondens hållbarhetsprofil har gjort betydande framsteg sett till anpassningen av portföljen i linje med Parisavtalet. Inwido verifierade sina korta- och långsiktiga science-based klimatmål (SBTi) i april, medan Gofore och Nederman Holding har åtagit sig att sätta målen inom de kommande två åren. Vårt nya innehav, Alligo, har också offentligt åtagit sig att sätta SBTi klimatmål sedan 2023. Totalt sett är 25% av portföljen investerad i företag som antingen har uppsatta klimatmål eller har åtagit sig att sätta dem vid slutet av juni månad.

Under första halvåret har vårt påverkansarbete huvudsakligen fokuserat på klimatmål. Även om alla företag i vår portfölj är ambitiösa i sina koldioxidminskningsinsatser, så har de inte alltid de nödvändiga resurserna eller kapaciteten för att verifiera sina klimatmål. Vi uppskattar deras insatser och betonar ständigt vikten av ökad trovärdighet genom åtaganden om SBTi-mål där det är praktiskt och finansiellt genomförbart.

Ett annat viktigt fokusområde för vårt engagemang de senaste sex månaderna har varit hållbarhetsstyrning, särskilt rapportering i enlighet med CSRD. Denna utveckling kommer att göra det möjligt för företagen vi äger i fonden att förbättra sin mognad inom hållbarhetsarbete, ett område som vi starkt stödjer och regelbundet diskuterar med dem.

Vi fortsätter som alltid att fokusera på välskötta bolag som vi kan vara stolta ägare av på lång sikt.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.