Förvaltarkommentar ODIN Small Cap juni

Efter en stark utveckling i maj så blev juni en svagare månad avkastningsmässigt i absoluta tal där fonden och marknaden utvecklades snarlikt. Under första halvåret har fonden utvecklats starkt och därmed ett antal procentenheter bättre än underliggande positiva marknad. Rapportsäsongen är nu avslutad och överlag så levererade bolagen i linje med marknadens förväntningar.

Under månaden har vi ökat våra innehav i MIPS och NCAB. Vi har även köpt in ett helt nytt innehav i BTS. Därmed har vi hittills i år köpt in de nya innehaven Tomra, Wallenstam och BTS samt sålt ut Admicom, Bravida och Chemometec. BTS är ett innehav som vi följt under en längre tid och som vi även ägt i ODIN Micro Cap sedan fonden startade i slutet av oktober. Bolaget som är en strategikonsult har haft en imponerande historik med en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 15 procent de senaste 10 åren samtidigt som man haft en marginal strax över 10 procent. Med en stark bolagskultur och fokus på strategi-implementation och utbildning av personalen hos kunderna så har man fortsatt goda tillväxtmöjligheter i en fragmenterad marknad.

Starkast kursutveckling under månaden uppvisade Hemnet och Bergman & Beving, medan den svagaste kursutvecklingen kom från Medistim och Thule. Hittills i år har Bergman & Beving och Medcap utvecklats bäst medan Hanza och Medistim uppvisat svagast kursutveckling. 

Rapportsäsongen avslutades i juni med Sectras rapport. Av de 34 bolag som vi ägt under rapportsäsongen så var det tio som kom in lite sämre än marknadens förväntningar, 13 som kom in i linje med förväntningarna och tio som kom in bättre än förväntat. Slutsatsen efter rapportsäsongen är således att bolagen fortsätter att vara positiva till framtiden och kassaflödena är lite starkare än förväntat medan försäljning, marginaler och revideringar varit som förväntat.

Hållbarhetsprofilen för vår portfölj har förbättrats under årets första sex månader vilket man bland annat ser i anpassningen till Parisavtalet. I slutet av juni hade 12 av de företag vi äger verifierade science-based klimatmål (SBTi), vilket representerar 39 procent av portföljens värde. Detta är en betydande ökning från 22 procent i början av året. Företag som CTT Systems, Hemnet, Vaisala och Mycronic lyckades verifiera sina klimatmål under 2024, medan det nya innehavet Wallenstam har haft sina mål på plats sedan 2022 och konsekvent minskat koldioxidutsläppen inom alla målsatta områden sedan dess. Dessutom åtog sig HMS Networks att sätta mål under 2024, medan de nya innehaven Tomra och BTS gjorde det under 2023.

När det gäller vårt påverkansarbete så fortsätter vi att diskutera ESG-frågor med alla företag vi äger kontinuerligt. Huvudfokusområdet under första halvåret var klimatmål och andra ämnen som vi lagt vikt vid i vårt engagemangsarbete var natur och biodiversitet, mänskliga rättigheter samt hållbarhetsstyrning, till exempel hur väl våra portföljföretag är förberedda att rapportera i enlighet med CSRD.

Under månaden har vi fortsatt att träffa bolag och bland annat haft enskilda möten med Engcon, Bufab, Troax nya VD samt NCAB. Vi har även träffat Nimbus VD och styrelseordförande samt fått en rundvandring i fabriken i Lugnås tillsammans med bolagets COO Jakob. Där redogjorde han bland annat för hur bolaget förbättrat luftmiljön i produktionen samt minskat utsläppen kontinuerligt.

Vårt fokus är som alltid en portfölj med många olika drivkrafter som balanserar värdeutvecklingen över tid och ökar möjligheterna för långsiktigt värdeskapande.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.