Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Equities mars

Banksektorn stod för de stora nyheterna i mars.

Silicon Valley Banks kollaps överraskade finansmarknaderna; särskilt med hur snabbt dess kundbas tog ut insättningarna (42 miljarder dollar på en enda dag, enligt CNN). First Citizen slutade köpa en större andel av banken. Spridningseffekten påverkade även First Republic Bank där 11 storbanker gjorde insättningar på 30 miljarder dollar på kort tid för att stabilisera banken. Europeiska banker var inte heller utan buller – oroliga Credit Suisse kollapsade efter att den saudiska nationalbanken stoppade sin finansiering av banken. Credit Suisse köptes förra månaden av UBS, den största banken i Schweiz.

ODIN Sustainable Equities har inte varit immun mot kursfluktuationer under månaden, men fonden har ingen direkt exponering mot banksektorn. Vi är dock mycket uppmärksamma eftersom volatila börser ofta inbjuder till goda köpmöjligheter.

Nemetschek
Nemetschek var en bra bidragsgivare under månaden. Nemetschek äger 13 decentraliserade mjukvaruföretag med egna varumärken som Allplan, Graphisoft och Solibri, främst inom design-, bygg- och verkstadsindustrin. Företaget konkurrerar med andra mjukvaruföretag som Autodesk, Trimble och Bentley. Där Autodesk har en stark position eftersom de har byggt ett större globalt ekosystem, har Nemetschek höga regionala marknadsandelar med olika programvaror. Vår analys visar att Nemetscheks produkter är mycket konkurrenskraftiga när det gäller designfunktionalitet, användarvänlighet, tillförlitlighet och kundsupport. Mot slutet av 2022 köpte vi in oss i bolaget till en billigare aktiekurs än vid toppen 2021. Osäkerheten bland investerare kring omvandlingen till en prenumerationsbaserad affärsmodell, negativa utsikter i den europeiska byggbranschen samt en marknadsrotation från tillväxt till värdeaktier gav oss en köpmöjlighet under 2022.

Byggbranschen står för ~40 procent av de globala CO2-utsläppen och branschen är mogen för en förändring. Vi ser starka långsiktiga drivkrafter som digital-isering, minskade utsläpp och urbanisering. Detta, tillsammans med högre energi- och råvarupriser, sätter press på att utformning, uppförande och efterföljande drift av byggnader ska ske på ett miljövänligt och resurseffektivt sätt. Om vi ska tänka cirkulär ekonomi måste man ta hänsyn till en byggnads hela livscykel. Redan i design- och planeringsfasen av byggnader och infrastruktur måste man alltså tänka på en effektiv konvertering och demontering – vilket är möjligt med Nemetscheks produkter.

Två tredjedelar av Nemetscheks intäkter är återkommande i form av mjukvarutjänster och prenumerationer. Under 2022 uppnådde bolaget en attraktiv rörelsemarginal på ~24 procent och en avkastning på eget kapital på ~27 procent med en nettokassa i balansräkningen. Under de senaste 5 åren har bolaget vuxit med 15 procent på årsbasis och haft en genomsnittlig avkastning på eget kapital på 31 procent. Vi gillar bolaget utifrån den underliggande starka lönsamheten i affärsmodellen, en relativt stark position på en fragmenterad marknad, historiskt lönsamma förvärv samt att familjen Nemetschek är en långsiktig storägare.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.