Makrokommentar: Positiva marknader i februari

Aktier utvecklades över lag bra under den gångna månaden med en uppgång för både utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier.

Oslobörsen utgjorde ett undantag och sjönk med 0,4 procent medan oljepriset steg med cirka 56 dollar per fat. I USA sattes nya aktierekord med «all time high» för såväl Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq-indexen.

Avkastningen på de amerikanska börserna låg i spannet fyra till fem procent, medan de största börserna i Europa, Kina och Brasilien uppnådde en avkastning på mellan två och fyra procent i februari.

Läs hela vår Makrokommentar februari 2017 >>

Skrivet av

Senior Portföljförvaltare
Mariann Stoltenberg Lind började i ODIN i november 2013 och förvaltar ODIN Sustainable Corporate Bond som marknadsförs i Sverige och ODINs övriga räntefonder tillsammans med Nils Hast. Mariann är utbildad civilingenjör från NTNU och är dessutom Auktoriserad Finansanalytiker (AFA).

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.