ODIN-modellen – så investerar vi

På ODIN Fonder investerar vi i företag med kompetent företagsledning, lönsam tillväxt och stark konkurrenskraft när marknaden erbjuder sådana bolag till attraktiva priser.

Här kan du läsa vår hållbarhetsrapport för 2019

Lönsam tillväxt

Med lönsam tillväxt menar vi företag som långsiktigt har bevisat sin förmåga att kombinera lönsam tillväxt med ett bra resultat.

Lönsam tillväxt är viktigt av flera orsaker. Företag är beroende av duktiga och motiverade medarbetare för att behålla sin konkurrenskraft. Då krävs det en lönsam tillväxt för att kunna ge medarbetarna utmaningar och utveckling långsiktigt. Det är även en viktig faktor som ligger till grund för vår avkastning som långsiktiga investerare.

En sund balansräkning är viktigt då tillgången till finansiering varierar över tid. I goda tider finns det ofta stort utbud av prisvärd finansiering men när marknaderna är svaga är den ofta mer svårtillgänglig. Samtidigt är det i de svaga perioderna som de bästa möjligheterna till lönsam tillväxt uppstår. Därför är det så viktigt att företagen har handlingsfrihet även när marknaderna är svaga. Den handlingsfriheten har bara företag med en bra balansräkning.

Stark konkurrenskraft

I ODIN investerar vi med ett långsiktigt perspektiv och därför är det viktigt för oss att företagen vi investerar i har en hållbar verksamhet och en företagsledning som har kraft och vilja att genomföra de åtgärder som behövs för att skapa långsiktig konkurrenskraft.

Attraktivt pris

Med ett attraktivt pris menar vi att priset vi betalar ligger på en bra nivå i relation till företagets resultatutveckling och utdelningskapacitet.

Det är viktigt med bra riskbedömningar för att uppnå god avkastning. Därför har vi en klar uppfattning om vilken risk vi är villiga att ta. Som långsiktiga investerare bekymrar vi oss inte för kapitalmarknadens generella kurssvängningar så länge de kvalitetsföretag som vi investerar i långsiktigt skapar värde. Då ser vi snarare dessa svängningar som en möjlighet till ökad avkastning genom goda bedömningar av köp och försäljningar. Den verkliga risken är att företagen vi investerar i utvecklas dåligt och medför varaktiga förluster för våra kunder. Den typen av risk försöker vi undvika. Därför investerar vi i företag med kompetent företagsledning, lönsam tillväxt och stark konkurrenskraft.

Goda investeringsbeslut är beroende av gott omdöme och det är bara möjligt med relevant kunskap. På ODIN känner vi företagen vi investerar i och vi vet varför vi valde just de här bolagen till våra portföljer.

 Det är företag som skapar värde över tid.

Läs mer om hur vi på ODIN Fonder arbetar

Så hittar vi de bästa bolagen

Kompetens, koncentration och konsistens
Våra aktiefonder förvaltas aktivt och långsiktigt. Kontinuerliga värderingar och grundliga bolagsanalyser är centralt i arbetet. Enbart de företag som vi anser är de bästa kommer med i portföljerna vilket bidrar till att dessa håller en jämn och hög kvalitet.

Socialt ansvarstagande och bolagsstyrning

ODIN som ansvarsfull förvaltare
Vi försöker alltid hitta bolag som kan skapa värde för aktieägarna på lång sikt. Vi integrerar också ansvarsfulla och hållbara parametrar i våra investeringsanalyser och investeringsbeslut.