Hållbarhetsrapport första halvåret 2021: Stärkt satsning

Under första halvåret 2021 har vi i ODIN tagit flera steg för att ytterligare stärka vårt hållbarhetsarbete.

Nedan några av höjdpunkterna.

2020 innebar ett tydligt ökat hållbarhetsengagemang för oss i ODIN. Vi arbetade grundligt med strategi, struktur och rapportering internt. Samtidigt följde vi aktivt upp de bolag vi investerar i för att lyfta hållbarheten högre upp på agendan.

I kombination med aktivt ägande och dialog har detta arbete gett goda resultat. Under första halvåret 2021 har vi därför byggt vidare på förra årets upptrappning – genom en bra och konstruktiv dialog om hållbarhet med våra företag.

Modernt slaveri, styrelsesammansättning och klimatrisk
Under första halvåret har vi satt fokus på modernt slaveri, styrelsesammansättning och klimatrisker. I praktiken innebär det att vi granskar våra portföljer med ett extra skarpt fokus på dessa ämnen. Samtidigt lägger vi ytterligare arbete på att öka vår kunskap internt.

Dialogen med företagen bär frukt
Dialogen med våra företag under första halvåret 2021 har varit positiv. Samtalen har till stor del bestått av de ämnen som beskrivits ovan, liksom andra hållbarhetsfrågor. Här ser vi till att vara tydliga med vad vi anser är företagens förbättringsområden. Vi ser denna dialog som konstruktiv och värdefull. Vi är också glada över att kunna konstatera att företag blir allt bättre på att rapportera om hållbarhet – både när det gäller koldioxidavtryck och andra viktiga ESG-faktorer.

Våren är högsäsong för bolagsstämmor. Vi har använt vårt aktiva ägande för att rösta på ett antal bolagsstämmor. Vi deltar också i flera valberedningar tillsammans med andra stora ägare i bolagen.

Vill du veta mer? I rapporten kan du läsa mer om den specifika dialogen med företagen, fördjupa dig i våra utvalda ämnen och få en överblick över hur vi har röstat på bolagsstämmor.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.