ODIN Fastighet vinner Lipper Fund Awards på 3 år

Vår fond ODIN Fastighet har vunnit Lipper Fund Awards för bästa europeiska fastighetsfond sett över de senaste 3 åren⭐️! Lipper tittar på resultatutvecklingen i fonden, förvaltningsstrategin och riskjusterad avkastning över en 3-årsperiod jämfört med fonder inom samma kategori i Europa.

Vi är väldigt glada över utmärkelsen – grattis alla andelsägare och förvaltare Øystein Bogfjellmo!
(I Norge heter fonden ODIN Eiendom.)

Läs mer om Lipper Fund Awards här
Läs mer om ODIN Fastighet här


Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.