Förvaltarkommentar ODIN USA mars

En viktig lärdom från de senaste fyra åren är att i allt brus som finns är det viktigt att lägga tid och energi på processen och hur vi arbetar.

“If I could avoid a single stock, it would be the hottest stock in the hottest industry, the one that gets the most favorable publicity, that every investor hears about in the car pool or on the commuter train – and succumbing to the social pressure, often buys” – Peter Lynch

Peter Lynch har både skrivit och sagt mycket klokt om investeringar. Att sätta sig in i branscher, industrier och företag är en viktig del av arbetet för en investerare. Det är lika viktigt att hantera den känslomässiga aspekten i och med att marknaden ständigt kan pendla mellan eufori och depression. Att inte ryckas med när marknaden blir euforisk, eller för negativ när marknaden blir för depressiv, är därför också viktigt att ta hänsyn till.

Som vi har skrivit om tidigare har marknaden under de senaste fyra åren levererat en global pandemi (2020-2023), nedstängningar (2020-2022), recession (2020), 0- ränta (2020-2022), krasch (2020 och 2022), eufori (2020-2021), inflation (2021 – ?), kraftig ränteuppgång från 0 till över 5 procent (2022-2023), krig (2022-?), bankflykt och bankkris (2023) och nya börsrekord (2024). Marknaden har gett många möjligheter att bli både euforisk och depressiv. Men, som Lynch påpekar i citatet ovan, är det viktigt att inte påverkas av vad marknaden handlar om vid varje given tidpunkt, eftersom det förändras över tid. Det kan göra dig sårbar för marknadens berg- och dalbana.

En viktig lärdom från de senaste fyra åren är att i allt brus som finns är det viktigt att lägga tid och energi på processen och hur vi arbetar. På marknaden ligger fokus främst på kortsiktig avkastning, men vi måste lägga tid på de variabler vi har kontroll över, vilka är:

  1. De branscher och företag vi investerar i.
  2. Viktningen av de olika bolagen i portföljen.
  3. Diversifiering mellan sektorer, affärsmodeller och företag.
  4. Att de bolag vi investerar i sköter sig själva genom att ha sunda balansräkningar och inte för mycket skulder.
  5. Prissättningen av de bolag vi äger och portföljen som helhet.
  6. Säkerställa balans mellan bolag som både kan
    1) återköpa aktier och betala utdelning och
    2) återinvestera i verksamheten med hög avkastning på kapital.

Det kan vara frestande att förlita sig på bolag som har en stark utveckling på kort sikt, men vi måste vara försiktiga med vilka bolag vi väljer, vilken risk de utgör och till vilket pris. Vi försöker därför sätta ihop en portfölj av bolag som har motståndskraftiga affärsmodeller med goda förutsättningar att leverera värdeskapande över tid. Under det senaste året har vi hittat intressanta bolag inom bland annat konsumtion, medicinteknik och industriell distribution.

Av bolagetsrapporterna levererade Accenture siffror under månaden. Aktien reagerade negativt på de svagare utsikterna. De svagare utsikterna följer på en period av stark efterfrågan på IT-tjänster under pandemin. Efterfrågan på AI-tjänster är dock fortsatt stark och Accenture har nu 53 000 konsulter specialiserade på AI.

Ett annat företag som rapporterade siffror var Dollar General. Dollar General har kämpat med olika utmaningar i efterdyningarna av pandemin, vilket vi skrev om i årskommentaren. Rörelsemarginalen var något svag, delvis som en konsekvens av investeringar i sina medarbetare. Vi anser att detta är nödvändigt och en korrekt prioritering. Samtidigt är det positivt att bolaget redovisar en något högre omsättningstillväxt.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.