”Drakens” betydelse för Europa

Den kinesiska "draken" har varit en stor drivkraft bakom utvecklingen i världen och när det nu ser ut som att dess tillväxt planar ut utlöses panik. Men Kina har faktiskt en mindre reell påverkan på Europa än man skulle kunna tro.

Det har varit dramatiska dagar på börserna världen över de senaste veckorna då vi sett kraftiga börsfall i framför allt USA och Kina men även i Europa.

Varför faller börserna?
Orsaken till de börsfall vi ser är att tillväxten i den kinesiska ekonomin befaras bli lägre framöver. En annan faktor som spelar in i är den Amerikanska centralbanken, Federal Reserve, och deras planer på att höja räntan. När räntan väl höjs är det ett kvitto på att den amerikanska ekonomin går bättre, vilket i grunden är ett positivt tecken, men det skapar dessvärre oro på marknaden.

Kinas påverkan på Europa
Kina har stor påverkan på resten av världen och är en viktig handelspartner även för Europa. Kina står för den största andelen av import till EU och exporten från EU till Kina är stigande. Men även om exporten är stigande så är det från låga nivåer. Om vi ser till hela EUs BNP så är enbart 12% export till länder utanför EU. Där är USA den viktigaste destinationen för exporten med Kina på en andraplats. Sett till total BNP i EU så står export till Kina enbart för 1,2 %

Ser vi på motsvarande siffror isolerat sett för Tyskland, en av de största länderna i Europa, så är 39 % av landets BNP export och av detta går 7 % till Kina.

Stigande konsumtion i Europa
Den gryende tillväxten som vi ser i Europa har fler starka ben att stå på och en av de viktigaste trenderna i regionen är den stigande konsumtionen. Privat konsumtion utgör nästan 60 % av EUs totala BNP.

Undersökningar visar att optimismen hos konsumenterna är på den högsta nivån på åtta år och detta beror på stigande bostadspriser, förbättrad arbetsmarknad och ökande löner. Utöver detta är räntorna låga vilket betyder lägre räntekostnader, oljepriset är fortsatt lågt och även matpriserna sjunker. Detta betyder att befolkningen känner sig tryggare på sin egen ekonomiska situation och tar tillfället i akt att göra investeringar och inköp som tidigare skjutits på framtiden.

Kvalitetsbolag på ”rea”
En stor möjlighet för långsiktiga investerare, som oss på ODIN, i dessa turbulenta tider är att köpa aktier i de riktigt bra bolagen, då börsoron drar med sig kurserna ned på nästan samtliga bolag på börsen oavsett deras fundamentala värde och affärsmodell. Bolag med solida balanser och god avkastning på kapitalet finns nu att köpa på börsen till attraktiva priser.

Denna typ av kvalitetsbolag som kommer att fortsätta växa framöver år efter år är precis den typ av bolag som vi på ODIN Fonder investerar i – och för närvarande får vi möjlighet att köpa dem till väldigt attraktiva priser.

 

Skrivet av

Senior Portföljförvaltare
Håvard Opland är ansvarig förvaltare för ODIN Europa och ODIN Global. Håvard har arbetat i ODIN sedan 2005 och är civilekonom från Høgskolen i Agder med specialisering inom finans. Han är dessutom auktoriserad finansanalytiker (AFA) från NHH.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "25187969", formId: "5aa8951d-a763-4fbf-a8c6-025932fd34a0" });