Håvard Opland

Håvard har en god insikt i aktiemarknaderna internationellt och de senaste åren har han speciellt haft fokus på Europa.

Förvaltar dessa fonder

Bakgrund och erfarenhet

Håvard började arbeta på ODIN 2005. Han är ansvarig för förvaltningen av ODIN Europa. Håvard är utbildad civilekonom från Høgskolen i Agder med specialisering inom finans. Han är dessutom auktoriserad finansanalytiker (AFA) från NHH (Norska Handelshögskolan) och har tidigare arbetat som controller och analytiker.