Håvard Opland

Håvard Opland är ansvarig förvaltare för ODIN Europa och ODIN Global. Håvard har arbetat i ODIN sedan 2005 och är civilekonom från Høgskolen i Agder med specialisering inom finans. Han är dessutom auktoriserad finansanalytiker (AFA) från NHH.

Bakgrund och erfarenhet

Håvard började arbeta på ODIN 2005. Han är ansvarig förvaltare av ODIN Europa sedan maj 2013. Han är också ansvarig förvaltare för ODIN Global från augusti 2020, en fond han varit delförvaltare av sedan september 2016. Han delar förvaltaransvaret för ODIN Global med Harald Nissen.

Håvard är civilekonom från Høgskolen i Agder med specialisering inom finans. Han är dessutom auktoriserad finansanalytiker (AFA) från NHH (Norska Handelshögskolan) och har tidigare arbetat som controller och analytiker.