Åtta utmärkelser till ODIN Fonder i Lipper Fund Awards

ODIN Sverige och ODIN Fastighet fick total åtta priser.

Ratingföretaget Lipper har utnämnt två av ODINs tio fonder på den svenska marknaden till de bästa fonderna inom respektive kategori – ODIN Sverige och ODIN Fastighet. Lipper tittar på resultatutvecklingen i fonden, förvaltningsstrategin och riskjusterad avkastning över en 3-, 5- och 10-årsperiod jämfört med fonder inom samma kategori. Lipper ägs av Thomson Reuters, en av världens största internationella nyhetsbyråer, och delar varje år ut priser till de bästa fonderna i över 20 länder runt om i världen.

ODIN Sverige har fått totalt fem olika priser – som bästa fond i kategorin ”Equity Sweden”, på 3, 5 och 10 år på den europeiska marknaden och på 5 och 10 år på den nordiska marknaden.

ODIN Fastighet har fått totalt tre priser som bästa fond i kategorin ”Equity Sector Real Estate Europe” på 3, 5 och 10 år på den europeiska marknaden.

Ett bevis på att ODIN-modellen fungerar
Fonden ODIN Sverige är en aktivt förvaltad all cap-fond som förvaltas av ODINs Sverigeteam – förvaltare Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud och analytiker Carolina Ahnemark och Philip Mesch.
– Vi är såklart väldigt glada och hedrade att vinna ett så prestigefyllt pris. Att vi investerar enligt ODIN-modellen, där vi bara köper hållbara kvalitetsbolag med en stark företagskultur, gör att vi känner oss lugna med de bolag vi har i portföljen även när marknaderna skakar. Vi arbetar hårt varje dag med att skapa avkastning på lång sikt, och därför blir vi otroligt glada över att få de här priserna som ett bevis på att vår strategi fungerar, säger ODIN Sveriges förvaltare Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Carolina Ahnemark analytiker, Tomas Hellström VD Sverige, Jonathan Schönbäck, förvaltare och Hans Christian Bratterud, förvaltare.

Ett fantastiskt år för ODIN Fastighet
Fonden ODIN Fastighet förvaltas av Nils Hast, och är en aktivt förvaltad sektorfond med ett all cap-mandat som primärt investerar i nordiska börsnoterade fastighetsbolag.
– 2021 blev ett fantastiskt bra år för ODIN Fastighet med bra bidrag från alla segment, men främst var det lager och logistik samt samhällsfastigheter som bidrog. Vi tycker att diskussionen om ”kontorsdöden” är överdriven och ser möjligheter i det segmentet. I år, med stigande räntor, har det varit tufft för fastighetssektorn på börsen. Vi tror dock att bolag som fokuserar på kassaflöde och lönsam tillväxt ska fortsätta leverera god avkastning till sina aktieägare. Naturligtvis är det otroligt roligt att återigen få ett så välrenommerat pris som Lipper, säger Nils Hast.

ODIN Fastighets förvaltare Nils Hast

Tomas Hellström, VD på ODIN Fonder i Sverige:
– Stort tack till Lipper Fund Awards för de här utmärkelserna! För oss på ODIN är det här en bekräftelse på att ODIN-modellen och vårt strukturerade och långsiktiga arbete med att hitta hållbara affärsmodeller skapar ett mervärde för våra kunder. På ODIN investerar vi i välskötta bolag med starka ledare som skapar något större än bara avkastning för andelsägarna.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.