Allt fler blir allt äldre

År 2050 kommer två miljarder av oss vara över 65 år, vilket är en fördubbling mot idag. Hälso- och läkemedelsbolagen är redo att möta den nalkande vågen. ODIN Europa har investerat i några av de bästa bolagen i sektorn.

Mycket är osäkert när vi talar om framtiden, men en sak är säker: Andelen äldre i befolkningen ökar för varje dag som går.

Åldersstrukturen i befolkningen förändras dramatiskt. Detta beror främst på två saker. Globalt sett har medellivslängden ökat med 20 år under de senaste 50 åren, samtidigt som barnkullarna minskat. Därmed kan vi förutspå den demografiska strukturen framåt i tiden ganska exakt. År 2050 kommer två miljarder av oss att vara över 65 år*. I Europa kommer en av tre européer att vara över 65 år 2060**.

Äldre konsumenter med stark köpkraft
Detta är en långsiktig trend men den startar här och nu. «Babyboomers», dvs. de som föddes under efterkrigstiden, är idag mellan 50 och 70 år. Det är den största vågen av äldre vi någonsin sett. Den här åldrande gruppen skiljer sig också från tidigare generationer. De är friskare, aktivare och har större köpkraft än någon tidigare generation haft. I Europa äger den här gruppen 80 procent av de privata tillgångarna samt står för upptill 60 procent av all konsumtion. Den äldre konsumenten blir allt viktigare för världsekonomin.

Fokus på hälsa
God hälsa är en förutsättning för en aktiv och meningsfull tillvaro. Åren jobbar dessvärre emot oss. Vi kommer att se en ökning av åldersrelaterade sjukdomar som cancer, Alzheimers och diabetes. Cancer utgör tillsammans med hjärt- och kärlsjukdomar det största hotet mot ett gott liv på ålderns höst. Sannolikheten för att få cancer ökar exponentiellt med åldern. Cancer står för hela 25 procent*** av alla dödsfall i den här gruppen. Den goda nyheten är att chansen för att bli helt frisk ständigt ökar. Diagnostisering och medicinering har kommit en bra bit på väg.

Läkemedel – en framtidsbransch
Ett antal bolag kommer att ha en central roll på en marknad med äldre demografisk profil. De flesta hittar vi av förklarliga skäl inom hälso- och läkemedelsbranschen. Vi investerar i bolag med ledande marknadspositioner på marknader med starka och ganska förutsägbara tillväxtutsikter. Därtill investerar vi i bolag med tyngdpunkt inom forskning och utveckling och som enligt vår mening klarar att upprätthålla sin branschledande lönsamhet.

God förutsägbarhet hos bolagen
Inträdesbarriärerna är höga i läkemedelsbranschen, vilket innebär att det är svårt för nya bolag att komma in och ta marknadsandelar. Därmed kan vi förlita oss på att värdeskapningen i dessa bolag kommer att fortsätta under en överskådlig framtid. Roche, Novo Nordisk och Fresenius står för hälsoexponeringen i ODIN Europa.

Det schweiziska läkemedelsbolaget Roche är världsledande inom diagnos och läkemedel mot bland annat cancer och Alzheimers. Bolaget har kunnat bevara sin position tack vare omfattande forskning och utveckling och därmed upparbetat en mycket lovande portfölj av nya produkter. Att utdelningarna ökat i storlek under de senaste 30 åren vittnar om att det är ett välskött bolag. Bolaget är föregångare inom immunterapi som betraktas som det största genombrottet inom cancerbehandling de senaste femtio åren.

Danska Novo Nordisk är marknadsledaren på insulinmarknaden. Branschorganisationen The International Diabetes Federation uppskattar att omkring 400 miljoner människor i världen är drabbade av sjukdomen. En av tre vet inte om att de har sjukdomen och får därmed ingen behandling. År 2035 kommer ytterligare 50 procent att ha drabbats. Volympotentialen är enorm. Novo Nordisk har gått i bräschen vad gäller innovation. Marknaden präglas också av höga inträdesbarriärer utöver den snäva konkurrensen på marknaden. Vi tror att detta kommer att hålla i sig.

Tyska Fresenius är störst i världen inom produkter och tjänster för patienter som lider av kronisk njursvikt. Bolaget har omkring 3 500 dialyskliniker i hela världen. Patienterna måste få dialys tre gånger om dagen för att rena blodet från restprodukter. Utöver läkemedelsdivisionen har bolaget över hundra specialistsjukhus i Tyskland. Behovet av sjukhussängar kommer knappast att minska under de kommande åren.

Långsiktiga trender
I dessa tider med fallande börser och utbredd oro, kan marknader med långsiktiga tillväxtdrivare vara bra att hålla sig i. Befolkningen blir allt äldre och behovet av vårdtjänster kommer att fortsätta växa, oavsett hur räntan eller oljepriset utvecklas.

* FN
** The European Commision. The 2015 Aging Report.
*** WHO

Skrivet av

Senior Portföljförvaltare
Håvard Opland är ansvarig förvaltare för ODIN Global och delförvaltare av ODIN Emerging Markets. Håvard har arbetat i ODIN sedan 2005 och är civilekonom från Høgskolen i Agder med specialisering inom finans. Han är dessutom auktoriserad finansanalytiker (AFA) från NHH.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.