Volatil vecka på börsen

Veckokommentar från ODIN Fonder

Veckan startade volatilt på börserna världen över och New York-börsen föll hela 2% under måndag kvällen men allt eftersom veckan gick repade sig marknaden. Kanske berodde det på att de flesta bolag som redan rapporterat sina kvartalresultat i USA överraskat positivt.

Rapportsäsongen är igång även här i Norden och i Sverige ser vi blandade resultat. För Norden som helhet dras förväntningarna för 2014 ned men det är fortfarande många bolag kvar som ska rapportera så vi avvaktar med att dra slutsatser, mycket kan fortfarande hända. Överlag ser vi en fortsatt stark konjunktur i Sverige och vi tror att vi kommer se effekter av det även på börsen under 2014.

För att läsa mer om de makroekonomiska svängningarna och bolagsspecifika raporter från ODINs portföljbolag – Läs hela ODINs veckokommentar här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.