Förvaltarkommentar ODIN Emerging Markets april

April har varit en lugnare månad på marknaden med mindre stora geopolitiska och makrodrivna rörelser.

Fokus har flyttats mer mot resultatsäsongen, där det har varit mycket spänning kring om företagen nu rapporterar att inflation och räntehöjningar biter på efterfrågan och därmed företagens resultat. De senaste veckorna har flera bolag rapporterat sina resultat för första kvartalet 2023, och generellt har det varit fler lättnader än besvikelser. Detta har hjälpt marknaden i en positiv riktning totalt sett, även om det har funnits större gap individuellt.

Fondens största bolag, TSMC, rapporterade minskad försäljning men mycket starkare vinstmarginaler. Resultatet var bättre än väntat, vilket illustrerar den starka prissättningskraft TSMC har trots svagare efterfrågan. Företaget är världens största tillverkare av datachips och anses därför ofta vara en vindflöjel för branschen. Därför följer många företagets investeringsplaner och förväntningar. TSMC förväntar sig svagare resultat under de kommande kvartalen också drivet av en svag slutmarknad, särskilt för smartphones och dator-utrustning. Efterfrågan på datorchips för användning i datorservrar förväntas dock förbli starkare drivet av AI-trenden. Också fordonsindustrin förväntas ligga kvar på en bra nivå. Även om en nedgång i bilförsäljningen förväntas kommer varje bil att innehålla fler datorchips, särskilt elbilar. Investeringsplanerna har dock inte förändrats, eftersom de stora megatrenderna som ökad digitalisering, AI, elektrifiering etc. inte har förändrats. TSMC är ett bolag med långsiktigt fokus och en lång investeringshorisont. Vi har ett starkt förtroende för att bolaget kommer att behålla sin konkurrensfördel framöver.

Det finns också flera andra bolag i fonden som har levererat sina siffror, och överlag är de flesta siffrorna bättre än förväntat. Exempel på bolag som har rapporterat starka siffror i bolaget är Unilever, nykomlingen Chroma och Ping An för att nämna några.

ODIN Emerging Markets skiljer sig markant från både övriga EM-fonder och index.

  1. Fonden har en aktiv allokering på cirka 90 procent och därmed måste hänsyn tas till större avvikelser från index. (hög tracking error)
  2. ODIN EM har en lägre risk än de flesta andra EM-fonder och klassificeras enligt riskskala 5, jämfört med de flesta konkurrenter som är i klass 6 (aktiefonder är generellt mellan 5 och 7). Detta beror på att fonden har en lägre uppmätt volatilitet (standardavvikelse).
  3. Fonden är mer diversifierad i geografi och valuta, också mer än indexet som är väldigt Kina-fokuserat.
  4. Bättre diversifierad efter bolagsstorlek där över hälften av portföljen är investerad i små och medelstora företag.
  5. Strikta ESG-kriterier (artikel 8-fonder) och med ett betydligt lägre koldioxidavtryck än marknaden.
  6. Sist men inte minst, ODIN-modellen. ODIN EM investerar i företag som är väl positionerade för långsiktigt välstånd i tillväxtekonomier. Vi vill sätta ihop en aktiefond med stabila affärsmodeller med fortsatt hög avkastning på kapital och god tillväxt som är väl positionerad för att möta välståndet på tillväxtmarknaderna. Samtidigt är vi mycket måna om bolagsstyrning där ledningen hanterar bolagens marknadspositioner på ett vettigt sätt, samt har en god historik där alla aktieägare behandlas likvärdigt.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.