Stark inledning på året för ODIN Global

Starten på 2020 är hittills en fortsättning på fjolårets starka börsmiljö och den underliggande utvecklingen för våra bolag är fortsatt stark.

ODIN Global och förvaltare Oddbjørn Dybvad fick i början av året pris för Årets Bästa Globalfond 2019 med motiveringen ”Trots en klar nordisk förankring har man visat att man på ett framgångsrikt sätt kan ta del av värdeskapandet som sker över hela världen. Med en tydlig geografisk och branschmässig variation i fonden har man levererat goda förvaltningsresultat samtidigt som man skickligt parerat den övergripande oron i marknaden.”

Starten på 2020 har varit en fortsättning på fjolårets starka börsmiljö. Den underliggande utvecklingen för våra bolag fortsatt är stark, detta trots att marknaden stundtals varit oroad för coronaviruset – vilket inte tycks ha satt några avtryck bland våra innehav i skrivande stund.

Av de bolag som har rapporterat för fjärde kvartalet har vi inte upplevt några negativa överraskningar. Vi noterar dock att de bolag med cykliska inslag har levererat något svagare än tidigare, som exempelvis våra svenska innehav Lifco och Atlas Copco.

ODIN Global steg under årets första månad med 2,20 procent vilket var marginellt svagare än den globala aktiemarknaden (mätt som MSCI ACWI i SEK) som steg med 2,61 procent.

Vårt lilla «problembarn» från förra året Burford Capital levererade en stark rapport i början av februari. Siffrorna var fina och vi gillade det vi såg. Vi ökade därför vår position under månaden. I övrigt är det värt att nämna att vår största position Constellation Software fått en fin start på året genom att stiga med 18 procent i lokal valuta hittills i år. Bolaget som har en förvärvsbaserad affärsidé inom software har inte rapporterat några specifika nyheter. Det är ett väldigt välskött bolag med en engagerad ledning med VD Mark Leonard i spetsen.

Microsoft en attraktiv investering

Vi har i början av februari börjat bygga en position i Microsoft som vi ser som en typisk investering i ett bolag med en framträdande och stark marknadsposition. Microsoft kombinerar i vår mening fyra starka attribut som gör bolaget till en attraktiv investering. För det första har de en unikt stark konkurrensfördel och vallgrav gentemot sina konkurrenter i Windows och Office, som sedan länge är väl etablerade och för kunden kritiska produkter och tjänster. Det andra vi gillar är att den relativt säkra kontantströmmen från Office och Windows används till att investera i den växande cloud-verksamheten (Azure). Av allt att döma kommer den delen bara att bli en allt större del av Microsofts verksamhet framöver.

Den tredje aspekten är att bolaget fått en re-vitaliserad kultur genom deras verkställande direktör Satya Nadella, som efterträdde Steven Ballmer i februari 2014. Sedan 2015 har Nadella fokuserat på och framgångsrikt genomfört en rad kulturförändringar som har förändrat bolaget. Slutligen är värderingen av aktien inte heller direkt avskräckande. Aktien handlas för närvarande till 25x EPS (intjäning per aktie), vilket inte känns alltför utmanande givet ränteläget och bolagets tillväxtpotential.

“I like to think that the C in CEO stands for culture”

Under Nadella har Microsoft utvecklats från ett bolag som hade svårt att hänga med i övergången till en alltmer ökad mobil värld till ett bolag som omfamnat mobilitet och partnerskap med andra bolag. I dag finns exempelvis Office-applikationer både på operativsystem som Android och OS, vilket sågs som en omöjlighet för inte så länge sedan. I tillägg har Microsoft helt klart gått igenom en kulturförändring med den «nye» VDn Satya Nadella i spetsen.

Hans värdebaserade och tillväxtbaserade ledarskap finns summerade i hans utmärkta bok ”Hit Refresh” (som i sig är väl värd att läsa) och har under de senaste åren börjat sätta ordentliga avtryck i resultaten. Och vi gillar att Nadella återkommer till vikten av en långsiktig och sund bolagskultur. «I like to think that the C in CEO stands for culture. The CEO is the curator of an organization`s culture”. Vi tror att Microsofts etablerade position, växande affärsområden och kulturförändring kommer att vara länge och sörja för en fin tillväxtbana under åren framöver.

Förvaltare Oddbjørn Dybvad med priset för Årets Bästa Globalfond 2019

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.