Stadgeändringar för flera av ODINs fonder

Måndagen 6 maj hölls en andelsägarstämma i samband med planerade stadgeändringar för flera av ODINs fonder.

Andelsägarstämman hölls i samband med planerade stadgeändringar för ODIN Norden, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Global, ODIN Emerging Markets, ODIN USA, ODIN Sustainable Equities och ODIN Fastighet.

Beslut om stadgeändringar tas förutsatt att minst 75 procent röstar för detta.

De viktigaste punkterna i de föreslagna stadgeändringarna:

Syftet med stadgeändringarna är att så kallad swing pricing införs i fonderna. Swing pricing är en mekanism som säkerställer att den andelsägare som utlöser ett behov av att köpa och sälja värdepapper i fonden, till exempel genom större teckningar eller inlösen, också är den som debiteras transaktionskostnaderna. ODIN inför swing pricing för att säkerställa att kostnaderna för transaktioner som fonden måste göra debiteras de kunder som orsakar transaktionerna och förhindra att övriga andelsägare drabbas när andra andelsägare tecknar eller löser in andelar.

Finanstilsynet i Norge ska godkänna stadgeändringarna efter att andelsägarna har röstat för dem. Ändringarna i stadgarna kommer därför inte att träda i kraft förrän de har godkänts av norska Finanstilsynet. ODIN Fonder planerar att de föreslagna ändringarna ska träda i kraft senast i augusti 2024. Den exakta tidpunkten beror dock på norska Finanstilsynets handläggningstid för ärendet.

Resultat av omröstningarna:

ODIN Sustainable Equities
På andelsägarmötet avlades röster för ett samlat värde på 930 267 308 NOK. Sammantaget godkändes stadgeändringarna av andelsägarna med 99,96 procent av rösterna.

ODIN Fastighet
På andelsägarmötet avlades röster för ett samlat värde på 49 047 325 NOK. Sammantaget godkändes stadgeändringarna av andelsägarna med 85,35 procent av rösterna.

ODIN Emerging Markets
På andelsägarmötet avlades röster för ett samlat värde på 1 700 240 975 NOK. Sammantaget godkändes stadgeändringarna av andelsägarna med 99,95 procent av rösterna.

ODIN Global
På andelsägarmötet avlades röster för ett samlat värde på 3 400 281 060 NOK. Sammantaget godkändes stadgeändringarna av andelsägarna med 99,02 procent av rösterna.

ODIN Norden
På andelsägarmötet avlades röster för ett samlat värde på 3 430 965 956 NOK. Sammantaget godkändes stadgeändringarna av andelsägarna med 98,86 procent av rösterna.

ODIN Norge
På andelsägarmötet avlades röster för ett samlat värde på 2 274 301 844 NOK. Sammantaget godkändes stadgeändringarna av andelsägarna med 99,04 procent av rösterna.

ODIN Sverige
På andelsägarmötet avlades röster för ett samlat värde på 2 202 057 840 NOK. Sammantaget godkändes stadgeändringarna av andelsägarna med 99,72 procent av rösterna.

ODIN Norge
På andelsägarmötet avlades röster för ett samlat värde på 5 073 391 293 NOK. Sammantaget godkändes stadgeändringarna av andelsägarna med 99,97 procent av rösterna.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.