Sammanslagning av ODIN Europa och ODIN Global

ODIN planerar att slå samman fonderna ODIN Europa och ODIN Global.

Den 18 januari 2024 informerades andelsägarna i dessa fonder om den önskade fusionen. Fusionsfrågan kommer att behandlas på ett separat andelsägarmöte den 12 februari 2024. Det planerade fusionsdatumet är den 18 mars 2024.

Motiveringen för planerad fusion har godkänts av Finanstilsynet i Norge. Anledningen till sammanslagningen är:

• En minskande kundbas i ODIN Europa och låg efterfrågan på fonden
• Andelsägarna kommer fortsatt få exponering mot flera europeiska bolag
• ODIN Global får en större kapitalbas, vilket möjliggör en effektivare förvaltning

Fusionen kommer att vara ett viktigt steg framåt i ODINs övergripande strategi att koncentrera våra portföljer för att höja den övergripande kvaliteten på våra investeringsbeslut. Vi är övertygade om att detta kommer att gynna alla våra andelsägare genom ännu bättre förvaltningsresultat framöver.

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om samgåendet.

Här hittar du mer information om ODIN Global
Se 2023 års årskommentar från förvaltarna för ODIN Global

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.