Allt du behöver veta om sammanslagningen i ODIN Europa och ODIN Global

Här hittar du svar på frågor om sammanslagningen av ODIN Europa med ODIN Global

Varför slås ODIN Europa samman med ODIN Global?
Bakgrunden till den planerade fusionen är att ODIN Europa har haft en vikande kundbas de senaste åren och att efterfrågan på fonden har varit låg.

Sammanslagningen av ODIN Global med ODIN Europa kommer att bibehålla exponeringen mot europeiska bolag, även om ODIN Global har ett bredare globalt mandat. Samgåendet kommer att ge ODIN Global en större kapitalbas och bana väg för en stärkt och effektivare förvaltning.

Vad händer med mina fondandelar i fusionen?
Dina fondandelar i ODIN Europa konverteras till andelar i ODIN Global. De nya andelarna beräknas på fusionsförhållandet.

Fusionsförhållandet beräknas på följande sätt: Utgångspunkten är kursdagen för fusionen, sedan divideras kursen i den fond man fusioneras från med kursen på den fond du fusioneras in i. Då får du det fusionsförhållande som är grund för dina nya andelar.

Uträkningen blir som följer: Antalet nya andelar = Fusionsförhållandet X,xx (antal andelar) multiplicerat med antalet andelar du hade i fonden du fusioneras ut från.

Kan ODIN slå samman fonder hur de vill?
Nej. Du måste ansöka om tillstånd hos Finanstilsynet.

Vad händer med skatterna?
Detta medför inte någon skattemässig realisering. Du behöver inte betala skatt på dina vinster vid en eventuell fusion (dock är det som vanligt alltid skatt på vinst vid försäljning om fondandelarna ligger på ett vanligt fondkonto).

Vad händer med skatten om jag har en orealiserad vinst?
Det innebär ingen skatterealisering, det vill säga att du inte behöver betala skatt på din vinst vid en fusion.

Vad händer om jag har en orealiserad förlust?
Om du har en förlust på dina fondandelar överförs den till den nya fonden. Om värdet på fondandelen är lägre nu än vad du köpte den för har du en så kallad orealiserad förlust. Det är först när du säljer andelarna som förlusten realiseras.

Kommer detta att kosta mig något?
Nej, det tillkommer inga avgifter eller kostnader som överförs till dig som kund och andelsägare.

Kommer jag som kund hos ODIN Global att få exponering mot bolagen i ODIN Europa genom fusionen?
ODIN Global och ODIN Europa följer samma investeringsfilosofi och är investerade i flera av samma portföljbolag.

Varför görs detta med ODIN Europa?
ODIN har förvaltat ODIN Europa sedan 1999 och fonden har skapat bra värde för kunderna. De senaste åren ser vi dock att intresset för en renodlad Europafond har varit lågt. Genom ODIN Global kommer du att fortsätta att få exponering mot den europeiska marknaden.